Brändisuunnittelun huumaa 24H:ssa

Tänä vuonna 24H-tapahtumaamme osallistui ensimmäistä kertaa 30-vuotias siivous- ja tukipalveluita tuottava yritys nimeltään Gronlund Palvelut. Heidän kohderyhmäänsä ovat yritykset ja lupauksena heillä on antaa puhtaasti parasta palvelua. Yritys työllistää 110 henkilöä ja he toimivat paikallisesti Tampereella.  

Gronlund Palveluiden tavoitteena on saada luotua brändi, joka kattaa Tamperetta suuremman alueen. Tämän haasteen sai selvittääkseen Eventa 4.0. ja he olivat todella innolla lähdössä tähän brändinrakennusurakkaan. Tämä on nimittäin se palaute, jonka 24H-projektitiiminä saimme Gronlund Palveluiden toimitusjohtajalta Tiina Holopaiselta toimeksiannon julkaisemisen ja Eventan ja toimeksiantajan välisen kyselytunnin jälkeen.  

Brändin luomisessa tietyt osa-alueet olivat erityisen tärkeitä Gronlund Palveluille. Yksi näistä oli asiakkaan brändikokemus eli miten erottautuminen ja asiakasuskollisuus on huomioitu. Toinen on ylivertainen palvelukokemus, ja palvelu edellä he ovat halunneet erottautua tähänkin asti. Edelläkävijyys on suuri valtti, minkä yritys voi omaan toimintaansa saada ja sitä myös toimeksiantaja toivoi brändisuunnittelulta. Toki, jokaisen yrityksen taustalla on myös pitkän tähtäimen ja liikevaihdon kannattavuuden kasvu. Tässä kokonaisuudessa Gronlund Palvelut näkivät potentiaalin verkostoissa ja he halusivat tätä kautta lähteä kehittämään omaa brändiään.  

Gronlund Palveluiden edustaja Tiina Holopainen kävi paitsi esittelemässä toimeksiannon tapahtumassa, mutta myös nostattamassa koko tapahtuman jo ennestään huikeaa tunnelmaa. Hän puhui siitä, mikä energiamme yhteisössämme on, mutta on kyllä todettava, että Tiinan oma energia oli läsnä sekä maanantaina että tiistaina, ja se vasta huikea olikin. Sen avulla ja omaa energiaansa hyödyntämällä Eventa sai puskettua itsensä huippuunsa uuden brändin suunnittelussa. Arvosanaksi he saivat vitosen ja aivan ansaitusti. Gronlund Palveluilla onkin jännittävät ajat tiedossa, sillä realististen ja käytäntöön soveltuvien ajatusten avulla heidän on helppo lähteä jatkamaan matkaansa eteenpäin.  

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova

Pirkanmaan Yrittäjät mukana loppunäyttötapahtumassamme

Valmistuvien loppunäyttötapahtuma on taas takana ja saimme mukaan huikeaakin huikeampia toimeksiantajia. Tapahtuma kestää 24 tuntia ja siitä koko tapahtuma on saanut nimensäkin, eli 24H. Tapahtuman tarkoituksena on, että valmistuvat tiimit pääsevät ratkaisemaan toimeksiantajien ongelmia luovaakin luovemmilla ratkaisuilla. Loppunäytön arvosana on yksi niistä harvoista arvosanoista, joita saamme tutkintotodistukseen, joten jokainen antaa kaikkensa tämän 24H ajan.

Yksi 24H loppunäyttötapahtumaan osallistuneista toimeksiantajistamme oli Pirkanmaan Yrittäjät. He ovat yrittäjäyhdistysten keskimmäisellä portaalla, ja toimivat 45 paikallisyhdistyksen omistuksessa. Pirkanmaan yrittäjät puolestaan ovat osa Suomen Yrittäjiä. Pirkanmaan Yrittäjien tavoitteena on olla vaikuttamassa yhteiskunnallisiin päätöksiin ja edistää Pirkanmaalla yrittämisen edellytyksiä.

Saimme Pirkanmaan yrittäjiltä toimeksiannon, jonka painopiste on erityisesti tuossa jälkimmäisessä, eli yrittämisen edellytysten lisääminen. Value Creative pääsi ratkaisemaan toimeksiantoa, ja pohtimaan tulevaisuuden yrittäjäjärjestöä, jollaiseen haluttaisiin liittyä. Tarkoituksena oli muokata ja kehittää käytännöntason toimintaa ja tavoitteena olisikin saada nuoria, alle 35 vuotiaita liittymään järjestöön ja Pirkanmaan Yrittäjien tavoitteena on jopa tuplata nykyinen nuorten yrittäjien määrä.

Value Creative loi palvelupolun, jolla liittyminen järjestöön tulee nuorille yrittäjille nykyistä kannattavammaksi. He olivat ottaneet loistavasti mukaan myös yhdistyksen arvot ja saivat siitä kiitosta. Ratkaisu oli muutenkin sitä, mitä Pirkanmaan Yrittäjät olivat hakeneet ja yhteisöllisyysajattelu oli toimeksiantajalle silmiä avaava näkökulma toimeksiannon ratkaisussa. Sovellettavuus, perehtyminen ja asiantuntijuus tekivät vaikutuksen toimeksiantajiin ja heidän on helppo jatkaa ratkaisujen osalta matkaa eteenpäin. Viiden vuoden kuluttua onkin nähtävissä, onko ratkaisu toteutunut sellaisenaan vai muotoutunut entisestään.

Huikea suoritus Value Creativelta ja nyt valmistumisen kynnyksellä onkin varmasti hyvä miettiä myös omaa suhdetta Pirkanmaan Yrittäjiin. Onko heillä jotain annettavaa teille mahdollisen yrittäjäntaipaleenne alkumetreille?

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukun matka Proakatemian kanssa jatkuu edelleen

Huikeeta, ihan huikeeta, sillä Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku oli mukana Proakatemian valmistuvien loppunäyttötapahtumassa kolmatta kertaa peräkkäin. Täytyy siis uskoa, että jotain sellaista meillä Proakatemialla on, mitä muualla ei ole. Tunnelma tapahtumassa on vuodesta toiseen ollut huikea, mutta tässä täytyy olla jotain enemmänkin, nimittäin meidän valmistuvien tiimien ihan älyttömän hienot ratkaisut annettuihin toimeksiantoihin.

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku on osa Wihuri-konsernia. Konserni on toiminut jo vuodesta 1901 ja sillä on toimintaa yli 30 maassa. Metro-tukun lisäksi konserniin kuuluu teknistä kauppaa, tilauslentoja sekä pakkausteollisuutta ja vuonna 2018 liikevaihtoa oli lähes kaksi miljardia euroa. Wihurin Metro-tukkuverkosto toimii koko Suomessa aina Rovaniemelle saakka. Asiakkaita ovat hotellit, kahvilat ja ravintolat 51 %, vähittäiskauppa ja kioskit 18 %, liikennemyymälät 15 %, julkishallinnon laitokset 12 % ja muut asiakkaat 4 %.

Tänäkin vuonna toimeksianto oli mahtava ja sitä pääsi ratkaisemaan valmistuvista tiimeistämme Value Creative. Toimeksiantona oli pohtia seuraavaa toimeksiantoa: Tulevaisuuden ravintolatukkuri ― erottautumistekijät kilpailussa ja B2B kaupassa? Tätä aihetta tuli tarkastella erityisesti palveluiden, digitaalisuuden, kauppapaikkojen ja tulevaisuuden ravintolatukkurin näkökulmasta.

Value Creative lähti ratkaisemaan toimeksiantoa haastattelemalla nykyisiä asiakkaita, skenaariotyöskentelyn avulla, verkkokauppa-alustojen taustatutkimuksella sekä kilpailija- ja toimiala-analyysillä. Juuri näistä lähestymistavoista myös toimeksiantajalta on tullut kiitosta ja se varmasti näkyy arvosanassa siten, että on saatu sellaisia ratkaisuja, joita toimeksiantaja on lähtenyt hakemaankin.

Tästä tuloksena saatiin niinkin huikea ratkaisu, että Wihuri Oy Aarnio Metro-tukulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin antaa tuotoksesta arvosanaksi numero 5. Onnea Value Creative! Näin korkealla arvosanalla en voi kuitenkaan olla onnittelematta myös Wihuri Oy Aarnio Metro-tukkua, sillä he ovat varmasti saaneet jotain, mitä eivät osanneet edes odottaa.

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova

Tartutko kiinni vai annatko olla?

Auringon valo tuntuu erilaiselta. Puut alkavat heijastella punaisen eri sävyjä ja hengitys huuruuntuu. On syksy. Tuntuu siltä kuin kesästä olisi jo ikuisuus, vaikka ollaan vasta syyskuussa. Näin syksyn tullen on mielestäni hyvä palata kesän muistoihin ja pohtia, mitä silloin tulikaan tehtyä.

Nyt moni proakatemialainen palaa mielessään kesään, ja toteaa “tein projekteja”, “olin töissä” tai “lomailin”. Joku tarvitsee kesän mittaisen tauon Proakatemian arjen keskelle – joku toinen ei selviydy kesästä ilman kunnon verkostoitumisrumbaa, ilman kahviossa käytyjä inspiroivia innovaatiokeskusteluja toinen toistaan mielettömimmistä uutuustuotteista tai ilman jokaviikkoista taistelua siitä, miksi sitä kahvia ei vieläkään ole keitetty.

Kuuluit sitten kumpaan koulukuntaan tahansa (tai vaikka sinne jonnekin välimaastoon), on hyvä muistaa, että kesällä tapahtuu paljon ja mahdollisuuksia tehdä kaikkea edellä mainittua löytyy myös Proakatemian ja myös Suomen “seinien” ulkopuolelta. Opiskelijamme Jimi Iikkanen, Linda Kivialho, Eeva Haapamäki ja Arttu Myllys pääsivät valmentajamme Timo Nevalaisen kanssa kesän alussa testaamaan yhtä mahdollisuutta hypätä Proakatemia- ja Suomi-kuvioiden ulkopuolelle. Porukka osallistui kesäkuussa Viron Ülemistessä Nordplus Study Tour:lle, jossa opiskelijat pääsivät ratkomaan yritysten kohtaamia haasteita ja tarjoamaan ratkaisuja erilaisiin ongelmakohtiin.

Tähän kolmipäiväiseen kansainväliseen mini-hackathoniin osallistui opiskelijoita ja opettajia Suomen lisäksi Virosta, Norjasta, Tanskasta, Latviasta ja Liettuasta. Mini-hackathonin aikana opiskelijatiimit kehittivät yhden päivän aikana ratkaisun virolaisten yritysten kokemiin haasteisiin ja suunnittelivat tavan, jolla idea esiteltäisiin ja pitchattaisiin yrityksille. Tapahtuman aikana opiskelijat saivat haastatella yritysten edustajia ja näin kerätä tietoa ja viedä ratkaisuaan oikeaan suuntaan.

Jimi Iikkanen kertoo, että vaikka työskentelytapa itsessään oli proakatemialaiselle varsin tuttu, oli mielenkiintoista päästä ratkomaan toimeksiantajan antamaa tehtävää aivan uuden tiimin kanssa. Proakatemialla esimerkiksi valmistuvien 24H-haasteen koittaessa saman tiimin kanssa on kuljettu jo monta vuotta ja tehty tiivistä yhteistyötä, joten tehtävään on helpompi valmistautua. Ülemisten mini-hackathonissa opiskelijat jaettiin tiimeihin ensimmäisenä iltana, ja jo seuraavana päivänä piti ryhtyä ratkomaan tehtävää. Jimi kertoo, että tiimin kanssa puhuttiin pikaisesti kunkin vahvuuksista ja hieman ehdittiin tutustua, mutta sitten pitikin jo ryhtyä toimeen.

Kun Jimiltä kysytään, mitä tapahtumasta jäi käteen, hän tuumaa, että mini-hackathon antoi hyviä oppeja omaa tulevaa 24H-haastetta ajatellen. Jimi lisää, että tapahtumassa pääsi harjoittamaan monenlaisia taitoja: verkostoitumista, englannin kieltä, johtamista, pitchaamista ja tiimityöskentelyä. Hän huomauttaa vielä, että loppujen lopuksi tapahtumassa sai harjoittaa juuri niitä taitoja, joita oli mennyt sieltä hakemaan. Jos halusit harjoitella pitchaamista, saatoit tuoda sen esille tiimissäsi, jolloin siihen tarjoutuu ihan varmasti mahdollisuus – ja vielä englanniksi! Jos taas halusit kehittyä johtajana, saatoit pystyä ottamaan tiimissäsi sellaisia tehtäviä, jotka palvelevat tätä tavoitetta.

Kaikki on kiinni sinusta. Vain sinä voit päättää, mitä sinä haluat oppia. Vain sinä päätät, mihin mahdollisuuksiin tartut ja mitkä eivät tunnu hyvältä juuri nyt. Sinä olet puikoissa – ei kukaan muu.

Kuvittele seuraava tilanne: kuulet tosi siistin jutun. Sydän pompahtaa ylimääräisen kerran, silmäsi avautuvat hieman, suupieli kaartuu pieneen hymyyn, aivan kuin selkäsi suoristuisi hiukan. Ajattelet “oispa siistiä” ja tekisi mieli hihkaista “mä voin lähteä!” Teetkö näin? Hihkaisetko vai puristatko suusi tiukasti kiinni? Ettei vaan tule taas lähdettyä mukaan sellaiseen, mihin ei ole aikaa. Tai sellaiseen, mitä ei osaa. Siinähän voi vaikka epäonnistua.

Niin. Ja sitten aina silloin tällöin se “oispa siistiä”-tyyppinen juttu voi poikia entistä siistimpiä juttuja ja aina silloin tällöin, myös niitä onnistumisia.

Proakatemialla mahdollisuuksia tuntuu välillä satelevan ovista ja ikkunoista. Näin syksyn tullen ja lehtien tipahdellessa on hyvä pysähtyä pohtimaan, tartunko minä niihin ohi kiitäviin “oispa siistiä”-juttuihin. Mahdollisuudet ovat kuin niitä syksyisen puun punertavia lehtiä. Joskus ne irtoavat ja lähtevät leijailemaan. Vain sinä päätät, nappaatko ne kiinni.

 

Nordplus Study Tour Viron Ülemistessä järjestettiin 3.-5.6.2019. Lisätietoa tapahtumasta kertoo valmentajamme Timo Nevalainen.

Jukka Jalonen – mies mestaritason tiimien peräsimessä

Yhtenä Sport & Business Seminarin pääpuhujana kuullaan tänä vuonna Jukka Jalosta, Suomen jääkiekkomaajoukkueen nykyistä päävalmentajaa. Jalosen meriittilista valmentajana on pitkä: Suomen mestaruus, valinta SM-liigan vuoden valmentajaksi, maailmanmestaruudet sekä miesten että alle 20-vuotiaiden maajoukkueissa… Urallaan paljon erilaisia joukkueita nähnyt Jalonen saapuukin seminaariin kertomaan siitä, miten rakennetaan menestyvä tiimi, jotka ovat myös yrityksissä jatkuvasti suositumpi työskentelymuoto.

Yhdistäväksi tekijäksi Jalosen menestysjoukkueissa on noussut ilmapiiri. Yhteen hiileen puhaltaminen sitä kautta ja toinen toiselle pelaaminen, epäitsekkyys.

– Joukkueissa on ollut myös aika kivaa, ryhmässä on hyvä olla. Saa olla oma itsensä ja kaikkia arvostetaan roolista riippumatta, Jalonen lisää.

Valmentajan roolin tiimin muodostumisessa Jalonen näkee isona. Omat arvot, miten ne sopivat joukkueen arvoihin ja miten päivittäin arjessa toimitaan. Valmentaja vastaa siitä, että toiminta on sellaista, kuin on sovittu ja tiimissä on hyvä olla ja saa olla oma itsensä. Kiekkoilussa valmentaja vaikuttaa myös pelirohkeuteen esimerkiksi sillä, miten suhtautuu virheisiin, tuomitaanko niistä vai koetaanko ne enemmän oppimiskokemuksena.

Joukkueessa Jalonen uskoo vahvasti rooleihin, minkä vuoksi esimerkiksi hyökkäyspään tähtipelaajien heikompaa puolustuspelaamista voidaan katsoa läpi sormien.

– En tarkoita, etteikö pitäisi puolustaa, mutta heillä on niin vahvasti fokus siinä maalien tekemisessä, ei voi vaatia liikaa asioita, joita pelaaja ei oikeasti pysty tekemään. Silloin vahvuus häviää. Kaikkia pitää käsitellä pikkuisen eri lailla, täsmentää Jalonen.

Roolittamisen ja tiettyjen tiimiläisten suosimisen ero on kuitenkin syytä hahmottaa. Kaikilta pitää vaatia työmoraalia ja tekemistä. Jotkut pelaajat ovat parempia toisissa asioissa, joten tiimissä pitää mennä vahvuuksien kautta.

Hyvässä tiimissä jäsenet ovat toisiaan tukevien roolien lisäksi sitoutuneita tiimiin. Maajoukkueessa Jalonen kertoo jo leijonapaidan sitouttavan paljon. Lisäksi hän korostaa tiimin jäsenten osallistamista yhteisistä asioista päättämiseen. Esimerkiksi maajoukkueessa on tehty kysely, jossa taustoitetaan mitä pelaajat ajattelevat eri asioista. Arvoihin pääsee itse vaikuttamaan, siitä syntyy sitoutumisen merkitys.

Kiekkojoukkueen sisäinen luottamus perustuu laadukkaaseen arkeen ja perustekemiseen, jonka kautta tulee luottamus itseen, toisiin ja toimintatapoihin. Ennen tärkeitä pelejä valmentaja miettii keinoja joukkueen herättämiseen tapahtuman tärkeyteen.

– Esimerkiksi kysyn pelipalaverissa: ”Mikä on pahinta mitä tänään voi tapahtua?” Vastauksena on usein ”joku loukkaantuu”, ”hävitään”. Kyllä se on pahinta, ettemme yritä ja laita kaikkeamme peliin. Yleensä silloin joukkue herää, vaikka se ei voittoa toki takaa, Jalonen miettii.

Palautteen merkityksen Jalonen näkee tärkeänä sekä luottamuksen että lopputuloksen kannalta.

– Palaute on keino yrittää auttaa toista ihmistä. Kun joku on palautetta ansainnut hyvässä tai pahassa, pitäisi sitä antaa. Aika ja paikka ovat tärkeitä, sekä se, miten erityisesti rakentava palaute annetaan. Yleissääntönä olen pitänyt palautteen antamista kahden kesken ilman tunnekuohuja.

Sport & Business Seminariin Jukka Jalonen tulee odottavaisin mielin.

– Hyvillä mielin, nuoret kaverit ovat rakentaneet hyvän rungon tapahtumalle ja siellä on laadukas puhujaryhmä. Järjestävä taho on tosissaan ja sen näkee tekemisestä. Itse en ainakaan huomaa eroa, onko kyseessä kymmenen vuotta hommia tehneet ammattilaiset vai vasta asioita opiskelevat. Asiat on hyvin hoidettu.

Jukka Jalonen on yksi Sport & Business Seminarin pääpuhujista. Sport & Business Seminar Tampere Areenalla 28.3.2019.

Alkuperäinen kirjoitus Sports & Business Seminarin blogissa

Katso tarkemmat lisätiedot tapahtumasta:

www.sbseminar.fi
SBS Facebookissa

Yhteistyö Wihurin Metro-tukun kanssa jatkuu!

Yhteistyö Wihurin Metro-tukun kanssa jatkuu!

Yli sadan vuoden aikana pienestä perheyrityksestä, Wihurista, on kasvanut neljällä eri toimialalla toimiva kansainvälinen monialakonserni, joka työllistää yli 5000 oman alansa ammattilaista. Vaikka yhtiö on kasvanut huimasti ja toimintaa on nykyään sekä koko Suomessa, että yhteensä noin 30 eri maassa, se on edelleen perheyhtiö.

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku on ollut merkittävä vaikuttaja yritysmaailmassa jo pitkään. Wihurin Metro-tukku on tätä nykyä yksi Suomen suurimmista päivittäistavaratuotteiden tukkukaupoista.

Wihurin Metro-tukun valikoimaan kuuluu lähes 25 000 eri tuotetta: elintarvikkeita, pakasteita, alkoholituotteita sekä päivittäisiä käyttötavaroita. Metro-tukku tarjoaa maanlaajuista tukku- ja toimitusmyyntiä, ja sillä on yli 20 pikatukkua ympäri Suomea. Metro-tukku toimii myös verkossa e-Metro -palvelussa, jota kuka tahansa voi selata ja josta asiakkaat voivat tilata tuotteita.

Metro-tukku oli antamassa omaa toimeksiantoaan Proakatemialta valmistuvien opiskelijoiden 24 tunnin loppunäyttötapahtumaan vuonna 2018 jo toista kertaa. Edeltävänä vuonna toimeksiantoa lähti ratkaisemaan Proakatemialta valmistumassa ollut tiimi Efekti. Toimeksiantaja oli erittäin tyytyväinen tiimin lyhyessä ajassa tuottamaan viimeisen päälle mietittyyn ja selkeään ratkaisuun. Tästä poikikin yhteistyökuvio Proakatemian ja Metro-tukun välille vuodelle 2018.

Tuottoisalle yhteystyölle sopivana jatkumona saimmekin kunnian toivottaa myös vuonna 2018 Metro-tukun yhdeksi 24H loppunäytön toimeksiantajista. Toimeksiannon sai ratkaistavakseen tiimeistä Total. Heidän tuli tunnistaa Metro-tukun tavoite helpottaa omien työntekijöidensä arkea sekä toimittajien näkökulmasta parantaa palvelukokonaisuutta ja -kokemusta tiedonkulkua parantamalla.

Tämä toimikin pohjana Totalin ratkaisulle. Ratkaisu oli sekä luova, että selkeästi rakenneltu. Total esitti ratkaisunsa loistavasti ja myös sitä tukenut raportti sai kiitosta. Lisäksi Totalin ratkaisuun kuului ideapankki, jossa oli pitkä lista erilaisia 24H:n aikana esiin tulleita ideoita. Myös tänä vuonna tiimin tuottama ratkaisu vastasi toimeksiantajan odotuksia ja Total ansaitsi kiitettävän arvosanan. Metro-tukku sai tapahtuman ja tiimin kautta paljon konkreettista ja toteuttamiskelpoista.

Suunnitelmat vuoden 2019 24H-loppunäyttötapahtumaa varten on jo aloitettu, mutta nähtäväksi jää, miten pitkälle yhteistyö Proakatemian ja Wihurin Metro-tukun kanssa vielä etenee! Näemmekö Wihurin  Metro-tukkua vielä Proakatemian Stagella marraskuussa 2019? Se selviää vain tulemalla paikalle vajaan vuoden kuluttua!

Vincit 24h haasteessa

Tänä vuonna halusimme valmistuvien opiskelijoiden loppunäyttökokeeseen mukaan jonkun räväkän yrityksen, jolta voisimme saada mielenkiintoisen ja ehkä hieman erilaisenkin toimeksiannon. Ajattelimme Vincitiä mukaan tapahtumaan jo vuonna 2017, mutta tänä vuonna onnistuimme asiassa. Vincitin tuntuvat tietävän kaikki. Olikin hienoa saada tällainen kaikkien tuntema yritys toimeksiantajaksi.

Vincit on teknologiayritys, jossa tehdään ohjelmistokehitystä ja palvelumuotoilua. Yritys on tunnettu rennosta ja luovasta kulttuuristaan ja se onkin palkittu muun muassa Euroopan parhaaksi työpaikaksi vuonna 2016 ja kolme kertaa myös Suomen parhaaksi. Vincitin Wikipedia -sivuilta löytyy huima lista erilaisista voitetuista palkinnoista.

Vincitin kulttuuriin kuuluu työssä oppimisen ja kehittymisen mahdollistaminen. Haasteena tässä on ajanpuute. Tyypillisesti kaikkein parhaimmat asiantuntijat ovat myös kaikkein kiireisimpiä ja juuri heidän osaamista haluttaisiin jakaa yrityksen sisällä.  Lisäksi oppien jakaminen yrityksen sisällä ei ole helppoa, kun henkilöstömäärä on 450 ja työntekijät Vincitin toimistoilla ovat ympäri maailmaa. Tilanne oli aivan erilainen silloin, kun kaikki työntekijät mahtuivat saman pöydän ääreen.

 

Toimeksiantona Vincitillä olikin siis se, minkälaiset toimintatavat mahdollistaisivat tarkoituksenmukaisen oppimisen. Toimeksiannossa korostettiin, että Vincit tykkää tehdä asiat omalla tavallaan, joten ratkaisun ei tarvitsisi olla perinteinen. Pohjustuksena toimeksiannolle tuotiin esiin Vincitillä jo nyt käytössä olevat mahdollisuudet oppimiseen. Heillä olikin jo tehty paljon, mm. perustettu yrityksen sisäinen koulutusorganisaatio ja otettu useita erilaisia työkaluja käyttöön.

Mehän käytämme Proakatemialla oppimiseen tiimioppimisen mallia ja näin ollen emme itsekään opiskele kovin perinteisellä tavalla. Tässä mielessä toimeksianto oli hyvin kiinnostava ja osuva juuri meidän opiskelijoillemme. Tämän haastavan tehtävän sai ratkaistavaksi Eventa Creative osk.

Eventan ratkaisu keskittyi osaamisen jakamisen mahdollistaviin toimintatapoihin. He ideoivat viisi erilaista toimintatapaa projektien aikaiseen oppimiseen. Osa näistä esitetyistä toimintatavoista muistuttikin Proakatemialla jo kahdenkymmenen vuoden ajan hyväksi koettuja keinoja. 24 tunnin aikana Eventa puristi kasaan kyselytutkimuksen Vincitin työntekijöille, raportin ja esityksen.

Toimeksiantaja oli tyytyväinen siihen, että Eventan kehittämät toimintatavat olivat keskenään hyvin erilaisia ja kekseliäitä, juuri kuten Vincit oli toivonutkin. Kaikki ratkaisut olivat sellaisia, joita Vincit voi alkaa kokeilla. Toisaalta osa ehdotetuista ratkaisuista vaativat kuitenkin ajankäyttöä ja ajan puute oli nimenomaan ydinongelmana. Lisäksi ratkaisut olisivat voineet olla vielä villimpiä ja erikoisempia. Tämä tuokin hienosti esiin Vincitin omalaatuisuuden ja erityisyyden rohkeana yrityksenä.

Saimme olla tänäkin vuonna ylpeitä siitä draivista ja innosta, jolla tämäkin toimeksianto vietiin loppuun. 24H on melkoinen puristus tiimeiltä, mutta yllättävien toimeksiantojen, innovatiivisten tiimien ja koko yhteisön voimin siitä saadaan vuosi vuodelta rakennettua upea tapahtuma.

Kuvat: Jani Bieck

24H Projektitiimin ajatuksia

Yksi Proakatemian vuoden suurimmista tapahtumista, valmistuvien 24H-loppunäyttö, järjestettiin tänä vuonna jo 18:ttä kertaa. 19.-20.11. koettu hieno tapahtuma oli tällä kertaa monin puolin erilainen, kuin aiempina vuosina.

24H on siis valmistuvien loppunäyttötapahtuma, joka järjestetään aina loppuvuodesta. Tapahtumaan osallistui tänä vuonna neljä valmistuvaa tiimiä – Eventa 3.0, Motive 3.0, Massive sekä Total. Loppunäyttöön järjestetään jokaiselle tiimille yhdestä kahteen toimeksiantajaa. Viime vuosina toimeksiantajia on perinteisesti ollut yhteensä kuusi kappaletta. Tänä vuonna toimeksiantajia saatiin kuitenkin kokoon huikeat seitsemän, ja enemmänkin halukkaita olisi vielä muutama päivä ennen tapahtumaa ollut!

Loppunäyttö on ainoa suoritus, josta opiskelijat Proakatemian aikana saavat numeroarvostelun asteikolla 1-5. Se on valmistuvien taidonnäyte 2,5 vuoden tiimiyrittäjyyden aikana kerrytetystä kokemuksesta ja osaamisesta. Opiskelijat valmistautuvatkin suoritukseen koko Akatemiaopintojen ajan opettelemalla tuntemaan niin omat kuin tiimiläistensä vahvuudet ja kartoittamaan asiakkaan tarpeet mahdollisimman huolellisesti. 24H-loppunäyttö etenee käytännössä niin, että ensimmäisen päivän aamuna tiimit saavat tietää toimeksiantajat sekä toimeksiannot. Toimeksiannot jaetaan projektitiimin toimesta tiimeille heidän osaamistensa mukaan. Kuultuaan toimeksiannot, valmistuvat pääsevät ratkaisemaan niitä tapahtuman nimen mukaisesti 24 tunnin ajaksi.

Projektia alettiin järjestää jo alkuvuodesta. Tammikuussa jo toista kertaa mukana olleet Titta ja Emilia Kajosta, sekä Eeva Valuesta alkoivat keräämään projektitiimiä tälle vuodelle. Tiimi muokkautui kevään ja kesän aikana hieman, mutta lopulliseen muotoonsa projektitiimi jäi alkusyksystä. Lopulta viisipäiseen tiimiimme kuului aiemmin mainittujen tyttöjen ja itseni lisäksi Kiia, joka on myös Hurman jäsen.

Koko kevään ajan projektitiimimme keskittyi pääsääntöisesti hankkimaan parhaita mahdollisia toimeksiantajia valmistuville. Toimeksiantajat varmistuivat kuitenkin lopullisesti vasta ihan viimeisillä hetkillä, ja mukana olivat tänä vuonna Aamulehti, Business Tampere, Leppäkosken Energia, Sastamalan kaupunki, Vincit, Wihuri sekä YIT. Tänäkään vuonna toimeksiantajat eivät päästäneet valmistuvia helpolla, vaan toimeksiantojen taso oli jälleen todella kova.

Toimeksiantajien hankkimisen lomassa ehdimme kuitenkin myös miettimään itse tapahtuman visuaalista puolta sekä käytännön järjestelyjä. Teemana oli tänä vuonna Golden 24 Hours, eli tapahtumaa vietettiin säihkyvän kultaisissa tunnelmissa. Teemaa tukemaan keräsimme myös yhteistyökumppaneita niin koristeluun kuin tarjoiluihinkin. Yhteistyökumppaneita saatiin kasaan huikea määrä. Tänä vuonna mukana olivat Confetti Pirkkala, ED Energy Drink (Hartwall), Kukkakauppa Hopiahippu, Orastava Aurinko, Viljaton Valinta, Tallipihan Suklaapuoti sekä Proakatemialta lähtöisin olevat Kulttuurikahvila Laikku, Kesäkahvila Lempi ja Squad Tampere.

Oli hienoa olla järjestämässä tätä tapahtumaa yhdessä ihanan projektitiimimme, yhteistyökumppaneiden, toimeksiantajien sekä tietysti valmistuvien opiskelijoidemme kanssa. Ensi vuoden tapahtumaa ollaan alettu jo hiljalleen miettimään, ja pian saammekin Kiian kanssa alkaa rekrytoimaan projektitiimiimme uusia jäseniä, joiden kanssa saamme kunnian järjestää 24H-loppunäyttötapahtuman tämän vuoden projektitiimissä mukana olleille seuraaville valmistuville sekä heidän kollegoillensa!

Valmistumisen kynnyksellä

Opintojensa loppusuoralla Proakatemian opiskelijatiimit pääsevät näyttämään kertyneet taitonsa 24 tunnin innovointihaasteessa, joka tunnetaan kotoisammin nimellä 24H. Tänä vuonna kykyjään koettelemassa olivat Total, Massive, Eventa 3.0 ja Motive 3.0. 

Haaste alkoi maanantaiaamuna toimeksiantojen esittelyllä ja niiden jakamisella, jonka jälkeen ohjelmassa oli tiukkaa innovointia, timanttista tiimityöskentelyä, naurun ja epätoivon hetkien vuorottelua, sekä runsasta kofeiininkulutusta. Tiistaiaamuna tiimit esittelivät toimeksiantojen ratkaisut, jotka toimeksiantajat arvioivat asteikolla 1-5.

Mielenkiintoiset ja monipuoliset toimeksiannot tarjoiltiin tällä kertaa Metrotukun, Aamulehden, Sastamalan kaupungin, Leppäkosken Energian, Vincitin, YIT:n ja Business Tampereen toimesta. Meidän tiimillemme valikoituvat tästä joukosta Sastamalan kaupungin toimeksianto; Sastamala-messujen ohjelman ja markkinointikampanjan suunnittelu, sekä Vincitin toimeksianto; yrityksen sisäisen oppimisen ja tiedon jakamisen kehittäminen.

Valmiina kuin partiolaiset

Me, Eventa 3.0, olimme valmistautuneet 24H-haasteeseen syksyn aikana tutustumalla innovointi- ja tuotekehitysprosesseihin sekä toteuttamalle yhden 12 tunnin harjoitushaasteen, joka toteutettiin yöaikaan tiimin yöllisten työskentelyvalmiuksien kartoittamiseksi. Lisäksi jaoimme jokaiselle tiimiläiselle selkeän vastuuroolin haasteen ajaksi; valitsimme kaksi projektipäällikköä, kaksi hyvinvointivastaavaa, esiintyjät, presentaatio- ja raportointivastaavat sekä validointivastaavat. Jokainen vastuurooli suunnitteli etukäteen oman osa-alueensa toteutustavat, jonka myötä loimme alustavat aikataulut 24 tunnin työskentelylle.

Tiiminä onnistuimme mielestäni erityisesti tehtävien rajauksessa. Olimme jo etukäteen suunnitelleet, kuinka lähdemme toimeksiantoa työstämään, mikä oli jälkikäteen katsottuna varsin fiksu veto. Tiimillämme on yleensä ollut haasteena toimeksiannon ydinkysymyksessa ja -ongelmassa pysymisessä, mutta tällä kertaa onnistuimme vastaamaan juuri siihen kysymykseen, jonka toimeksiantaja meille esitti. Myös vastuualueiden jakaminen etukäteen oli toimiva ratkaisu, vaikka jouduimmekin niitä alkuvaiheessa nopeasti hieman mukauttamaan kahden eri toimeksiannon tarpeisiin. Kun jokainen tiesi oman roolinsa ja vastuunsa, homma rullasi sujuvasti ja tehokkaasti eteenpäin.

If you want to go far – go together

24 tunnin puurtaminen opetti minulle paljon itsestäni. Huomasin, kuinka korkea paineensietokyky minulla tarvittaessa on ja Proakatemialla tiimien muodostamisessakin käytetyn Belbinin tiimiroolitestin osoittama “Takoja”-puoleni nostaa päätään paineen alla. Korkean paineensietokyvyn ja tehokkaan työskentelytavan varjopuolena havaitsin, että tiimipelaajana en tuolloin yön pikkutunneilla ollut parhaimmillani. Omia toimintamallien, vahvuuksien ja heikkouksien havainnointi on äärimmäisen arvokasta omalle kehittymiselle ja kasvulle.

Parasta 24H:ssa oli ehdottomasti viimeinen yhteinen haaste oman tiimin kanssa. Oli aivan mahtavaa työskennellä hyvissä fiiliksissä läheiseksi ja rakkaaksi muodostuneen porukan kanssa. Haaste osoitti jälleen tiimin ja yhteistyön arvon; “If you want to go fast go alone, but if you want to go far – got together”. 24H tarjosi meille upean itsemme ylittämisen kokemuksen, mutta myös arvokasta palautetta numeerisen arvostelun muodossa, mikä on melko harvinaista Proakatemialla.

24H-haasteen jälkeen meillä on vielä muutama päivä aikaa lepäillä (sekä tarvittaessa paketoida viimeiset opinnot). Lauantaina tapaamme kuitenkin Helsinki-Vantaan lentokentällä, josta otamme suunnan Lontooseen suorittamaan viimeistä yhteistä projektiamme!

Opiskelu Proakatemialla on ollut elämäni parhaita päätöksiä. Kokemus on tarjonnut minulle vahvan itsetuntemuksen, ainutlaatuisia kohtaamisia, repullisen rohkeutta sekä runsaasti eväitä ja työkaluja tulevaisuuteen.

Minä olen nyt valmis. Maailma, oletko sinä?

 

Innovointikisan voitto Nordic Baltic Business Weekillä

Kuinka kiva onkaan kirjotella kuulumisia lentokoneessa matkalla Suomeen aivan mielettömän ihanan viikon jälkeen! Minä ja Proakatemian seitsemän muuta opiskelijaa osallistuimme 14.4. – 20.4.2018 Nordic and Baltic intensive course 2018 -nimiselle innovointiviikolle, jonka teema tänä vuonna oli “Multiform marketing of experience – based product/service innovations”.  Olin todella onnessani päästessäni mukaan Norjan Tromssassa järjestettävälle innovointireissulle ja se oli jo voitto itsessään. Opetushallituksen Nordplus Korkeakoulutus kattaisi lähes kaikki viikon kulut ja itse työ, kolmen päivän innovointi, on minusta kivaa, opettavaa, mielenkiintoista ja vieläpä kauniissa pohjoisessa kaupungissa vuorten lomassa, joten hyvä diili!

Osallistujia oli seitsemästä eri maasta ja yhteensä kolmisenkymmentä eri alojen opiskelijaa ja meidät jaettiin viiteen eri tiimiin. Kaikki tiimit saivat saman tehtävänannon: Onlineshoppailun suosion kasvaessa perinteisiä kauppakeskuksia uhkaa kuolema ja Tromssan vanhin, 32 vuotta toiminut, ostoskeskus Veita halusi meidän opiskelijoiden innovointiapua pärjätäkseen yhä haastavammassa kilpailussa.

Tehtävänanto oli ihanan laaja ja mielenkiintoinen, se antoi todella paljon tilaa eri ideoille! Mitä kaikkea isossa ostoskeskus Veitassa voisikaan tehdä, jotta sen paikka markkinoilla olisi taattu? Omassa tiimissäni oli Virossa insinööriksi opiskeleva meksikolainen Omar, tanskalainen myös insinööriksi opiskeleva Philip, liettualainen sosiaalitieteiden opiskelija Inga, ja minun lisäkseni Proakatemialta yrittäjyyttä ja tiimijohtamista opiskeleva Janica. Saatuamme tehtävänannon viritimme itseämme kevyesti innovointimoodiin keskustelemalla yleisesti ostoskeskuksien ongelmista ja niiden syistä, sekä myös tietysti siitä, mitä positiivista ostoskeskuksissa on. Otin tähän meidän avuksi erilaisia fasilitointimenetelmiä, ja lopuksi vielä tyhjensimme hieman päällimmäisiä ideoitamme ulos paperille. Suht’ lyhyen päivän lopuksi sovimme yhdessä aikataulusta ja ajan budjetoinnista: haluamme käyttää 50 % jäljellä olevasta ajasta eli koko huomisen pelkkään vapaaseen ideointiin! Vasta kolmantena ja viimeisenä päivänä teemme päätöksiä konseptistamme, laitamme kaikki palaset paikoilleen, ja sitten vielä raportti plus esitysmateriaalit kasaan. Minulla oli tuoreena mielessä innovointihaasteet ja se, että tällaisessa tärkeintä on antaa paljon aikaa vapaalle ideoinnille. Olin viimeksi vain muutama kuukausi sitten vastaavassa, oman yritykseni Eventa Creativen kanssa, tekemässä asiakkaallemme lukion markkinointi-innovointia 12 tuntisena haasteena.

Ideointipäivämme oli mukavan rento ja tiimissämme oli koko ajan optimistinen YES YES -meininki. Viimeisenä päivänä isosta työmäärästä huolimatta saimme kaiken kasaan suhteellisen kivuttomasti. Tiimin vahva sisäinen luottamus ja toisillemme tilan antaminen tekivät niin ideoinnista kuin työnjaostakin helppoa ja kepeää. Jokainen teki parhaansa ja se riitti meille. Totta puhuen emme edes puhuneet voittamisesta; meille tärkeämpää oli työskentelyn mielekkyys, se että ehdimme myös nauttia Norjasta ja luotimme, että juuri näin saavuttaisimme parhaan lopputuloksen. Työskentelystä teki koko ajan erityisen mielenkiintoista se, miten paljon erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä me viisi eri maista kotoisin olevaa eri alojen opiskelijaa toisillemme jaoimme.

Kun palkintojenjako koitti, olimme häkeltyneitä ja onnellisia voitosta! Voitto tuli meille yllätyksenä, vaikka toki pidimme omaa tuotostamme erittäin onnistuneena. Mutta olihan muutkin tiimit keksineet vaikka mitä jännää ja työskennelleet todella ahkerasti. Ja kun koko viikko oli ollut niin hieno muutenkin, että emme edes osanneet odottaa näin mahtavaa lopetusta. Itse tuotoksestamme kerron toisella kertaa, mutta se voitti siksi, että otimme erityisesti huomioon ostoskeskus Veitan ympäristön ja sijainnin Tromsassa – mitä erityisiä mahdollisuuksia maailman laidalla olevalla ostoskeskuksella onkaan. Tämän viikon jälkeen innovointi-intoni on nyt vielä enemmän huipussaan ja odotan innolla minkälaisia muutoksia maailma heittää vielä eteeni – ja mitä niistä voi innovoida!