Brändisuunnittelun huumaa 24H:ssa

Tänä vuonna 24H-tapahtumaamme osallistui ensimmäistä kertaa 30-vuotias siivous- ja tukipalveluita tuottava yritys nimeltään Gronlund Palvelut. Heidän kohderyhmäänsä ovat yritykset ja lupauksena heillä on antaa puhtaasti parasta palvelua. Yritys työllistää 110 henkilöä ja he toimivat paikallisesti Tampereella.  

Gronlund Palveluiden tavoitteena on saada luotua brändi, joka kattaa Tamperetta suuremman alueen. Tämän haasteen sai selvittääkseen Eventa 4.0. ja he olivat todella innolla lähdössä tähän brändinrakennusurakkaan. Tämä on nimittäin se palaute, jonka 24H-projektitiiminä saimme Gronlund Palveluiden toimitusjohtajalta Tiina Holopaiselta toimeksiannon julkaisemisen ja Eventan ja toimeksiantajan välisen kyselytunnin jälkeen.  

Brändin luomisessa tietyt osa-alueet olivat erityisen tärkeitä Gronlund Palveluille. Yksi näistä oli asiakkaan brändikokemus eli miten erottautuminen ja asiakasuskollisuus on huomioitu. Toinen on ylivertainen palvelukokemus, ja palvelu edellä he ovat halunneet erottautua tähänkin asti. Edelläkävijyys on suuri valtti, minkä yritys voi omaan toimintaansa saada ja sitä myös toimeksiantaja toivoi brändisuunnittelulta. Toki, jokaisen yrityksen taustalla on myös pitkän tähtäimen ja liikevaihdon kannattavuuden kasvu. Tässä kokonaisuudessa Gronlund Palvelut näkivät potentiaalin verkostoissa ja he halusivat tätä kautta lähteä kehittämään omaa brändiään.  

Gronlund Palveluiden edustaja Tiina Holopainen kävi paitsi esittelemässä toimeksiannon tapahtumassa, mutta myös nostattamassa koko tapahtuman jo ennestään huikeaa tunnelmaa. Hän puhui siitä, mikä energiamme yhteisössämme on, mutta on kyllä todettava, että Tiinan oma energia oli läsnä sekä maanantaina että tiistaina, ja se vasta huikea olikin. Sen avulla ja omaa energiaansa hyödyntämällä Eventa sai puskettua itsensä huippuunsa uuden brändin suunnittelussa. Arvosanaksi he saivat vitosen ja aivan ansaitusti. Gronlund Palveluilla onkin jännittävät ajat tiedossa, sillä realististen ja käytäntöön soveltuvien ajatusten avulla heidän on helppo lähteä jatkamaan matkaansa eteenpäin.  

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova

Pirkanmaan Yrittäjät mukana loppunäyttötapahtumassamme

Valmistuvien loppunäyttötapahtuma on taas takana ja saimme mukaan huikeaakin huikeampia toimeksiantajia. Tapahtuma kestää 24 tuntia ja siitä koko tapahtuma on saanut nimensäkin, eli 24H. Tapahtuman tarkoituksena on, että valmistuvat tiimit pääsevät ratkaisemaan toimeksiantajien ongelmia luovaakin luovemmilla ratkaisuilla. Loppunäytön arvosana on yksi niistä harvoista arvosanoista, joita saamme tutkintotodistukseen, joten jokainen antaa kaikkensa tämän 24H ajan.

Yksi 24H loppunäyttötapahtumaan osallistuneista toimeksiantajistamme oli Pirkanmaan Yrittäjät. He ovat yrittäjäyhdistysten keskimmäisellä portaalla, ja toimivat 45 paikallisyhdistyksen omistuksessa. Pirkanmaan yrittäjät puolestaan ovat osa Suomen Yrittäjiä. Pirkanmaan Yrittäjien tavoitteena on olla vaikuttamassa yhteiskunnallisiin päätöksiin ja edistää Pirkanmaalla yrittämisen edellytyksiä.

Saimme Pirkanmaan yrittäjiltä toimeksiannon, jonka painopiste on erityisesti tuossa jälkimmäisessä, eli yrittämisen edellytysten lisääminen. Value Creative pääsi ratkaisemaan toimeksiantoa, ja pohtimaan tulevaisuuden yrittäjäjärjestöä, jollaiseen haluttaisiin liittyä. Tarkoituksena oli muokata ja kehittää käytännöntason toimintaa ja tavoitteena olisikin saada nuoria, alle 35 vuotiaita liittymään järjestöön ja Pirkanmaan Yrittäjien tavoitteena on jopa tuplata nykyinen nuorten yrittäjien määrä.

Value Creative loi palvelupolun, jolla liittyminen järjestöön tulee nuorille yrittäjille nykyistä kannattavammaksi. He olivat ottaneet loistavasti mukaan myös yhdistyksen arvot ja saivat siitä kiitosta. Ratkaisu oli muutenkin sitä, mitä Pirkanmaan Yrittäjät olivat hakeneet ja yhteisöllisyysajattelu oli toimeksiantajalle silmiä avaava näkökulma toimeksiannon ratkaisussa. Sovellettavuus, perehtyminen ja asiantuntijuus tekivät vaikutuksen toimeksiantajiin ja heidän on helppo jatkaa ratkaisujen osalta matkaa eteenpäin. Viiden vuoden kuluttua onkin nähtävissä, onko ratkaisu toteutunut sellaisenaan vai muotoutunut entisestään.

Huikea suoritus Value Creativelta ja nyt valmistumisen kynnyksellä onkin varmasti hyvä miettiä myös omaa suhdetta Pirkanmaan Yrittäjiin. Onko heillä jotain annettavaa teille mahdollisen yrittäjäntaipaleenne alkumetreille?

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukun matka Proakatemian kanssa jatkuu edelleen

Huikeeta, ihan huikeeta, sillä Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku oli mukana Proakatemian valmistuvien loppunäyttötapahtumassa kolmatta kertaa peräkkäin. Täytyy siis uskoa, että jotain sellaista meillä Proakatemialla on, mitä muualla ei ole. Tunnelma tapahtumassa on vuodesta toiseen ollut huikea, mutta tässä täytyy olla jotain enemmänkin, nimittäin meidän valmistuvien tiimien ihan älyttömän hienot ratkaisut annettuihin toimeksiantoihin.

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku on osa Wihuri-konsernia. Konserni on toiminut jo vuodesta 1901 ja sillä on toimintaa yli 30 maassa. Metro-tukun lisäksi konserniin kuuluu teknistä kauppaa, tilauslentoja sekä pakkausteollisuutta ja vuonna 2018 liikevaihtoa oli lähes kaksi miljardia euroa. Wihurin Metro-tukkuverkosto toimii koko Suomessa aina Rovaniemelle saakka. Asiakkaita ovat hotellit, kahvilat ja ravintolat 51 %, vähittäiskauppa ja kioskit 18 %, liikennemyymälät 15 %, julkishallinnon laitokset 12 % ja muut asiakkaat 4 %.

Tänäkin vuonna toimeksianto oli mahtava ja sitä pääsi ratkaisemaan valmistuvista tiimeistämme Value Creative. Toimeksiantona oli pohtia seuraavaa toimeksiantoa: Tulevaisuuden ravintolatukkuri ― erottautumistekijät kilpailussa ja B2B kaupassa? Tätä aihetta tuli tarkastella erityisesti palveluiden, digitaalisuuden, kauppapaikkojen ja tulevaisuuden ravintolatukkurin näkökulmasta.

Value Creative lähti ratkaisemaan toimeksiantoa haastattelemalla nykyisiä asiakkaita, skenaariotyöskentelyn avulla, verkkokauppa-alustojen taustatutkimuksella sekä kilpailija- ja toimiala-analyysillä. Juuri näistä lähestymistavoista myös toimeksiantajalta on tullut kiitosta ja se varmasti näkyy arvosanassa siten, että on saatu sellaisia ratkaisuja, joita toimeksiantaja on lähtenyt hakemaankin.

Tästä tuloksena saatiin niinkin huikea ratkaisu, että Wihuri Oy Aarnio Metro-tukulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin antaa tuotoksesta arvosanaksi numero 5. Onnea Value Creative! Näin korkealla arvosanalla en voi kuitenkaan olla onnittelematta myös Wihuri Oy Aarnio Metro-tukkua, sillä he ovat varmasti saaneet jotain, mitä eivät osanneet edes odottaa.

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova

Yhteistyö Wihurin Metro-tukun kanssa jatkuu!

Yhteistyö Wihurin Metro-tukun kanssa jatkuu!

Yli sadan vuoden aikana pienestä perheyrityksestä, Wihurista, on kasvanut neljällä eri toimialalla toimiva kansainvälinen monialakonserni, joka työllistää yli 5000 oman alansa ammattilaista. Vaikka yhtiö on kasvanut huimasti ja toimintaa on nykyään sekä koko Suomessa, että yhteensä noin 30 eri maassa, se on edelleen perheyhtiö.

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku on ollut merkittävä vaikuttaja yritysmaailmassa jo pitkään. Wihurin Metro-tukku on tätä nykyä yksi Suomen suurimmista päivittäistavaratuotteiden tukkukaupoista.

Wihurin Metro-tukun valikoimaan kuuluu lähes 25 000 eri tuotetta: elintarvikkeita, pakasteita, alkoholituotteita sekä päivittäisiä käyttötavaroita. Metro-tukku tarjoaa maanlaajuista tukku- ja toimitusmyyntiä, ja sillä on yli 20 pikatukkua ympäri Suomea. Metro-tukku toimii myös verkossa e-Metro -palvelussa, jota kuka tahansa voi selata ja josta asiakkaat voivat tilata tuotteita.

Metro-tukku oli antamassa omaa toimeksiantoaan Proakatemialta valmistuvien opiskelijoiden 24 tunnin loppunäyttötapahtumaan vuonna 2018 jo toista kertaa. Edeltävänä vuonna toimeksiantoa lähti ratkaisemaan Proakatemialta valmistumassa ollut tiimi Efekti. Toimeksiantaja oli erittäin tyytyväinen tiimin lyhyessä ajassa tuottamaan viimeisen päälle mietittyyn ja selkeään ratkaisuun. Tästä poikikin yhteistyökuvio Proakatemian ja Metro-tukun välille vuodelle 2018.

Tuottoisalle yhteystyölle sopivana jatkumona saimmekin kunnian toivottaa myös vuonna 2018 Metro-tukun yhdeksi 24H loppunäytön toimeksiantajista. Toimeksiannon sai ratkaistavakseen tiimeistä Total. Heidän tuli tunnistaa Metro-tukun tavoite helpottaa omien työntekijöidensä arkea sekä toimittajien näkökulmasta parantaa palvelukokonaisuutta ja -kokemusta tiedonkulkua parantamalla.

Tämä toimikin pohjana Totalin ratkaisulle. Ratkaisu oli sekä luova, että selkeästi rakenneltu. Total esitti ratkaisunsa loistavasti ja myös sitä tukenut raportti sai kiitosta. Lisäksi Totalin ratkaisuun kuului ideapankki, jossa oli pitkä lista erilaisia 24H:n aikana esiin tulleita ideoita. Myös tänä vuonna tiimin tuottama ratkaisu vastasi toimeksiantajan odotuksia ja Total ansaitsi kiitettävän arvosanan. Metro-tukku sai tapahtuman ja tiimin kautta paljon konkreettista ja toteuttamiskelpoista.

Suunnitelmat vuoden 2019 24H-loppunäyttötapahtumaa varten on jo aloitettu, mutta nähtäväksi jää, miten pitkälle yhteistyö Proakatemian ja Wihurin Metro-tukun kanssa vielä etenee! Näemmekö Wihurin  Metro-tukkua vielä Proakatemian Stagella marraskuussa 2019? Se selviää vain tulemalla paikalle vajaan vuoden kuluttua!

Vincit 24h haasteessa

Tänä vuonna halusimme valmistuvien opiskelijoiden loppunäyttökokeeseen mukaan jonkun räväkän yrityksen, jolta voisimme saada mielenkiintoisen ja ehkä hieman erilaisenkin toimeksiannon. Ajattelimme Vincitiä mukaan tapahtumaan jo vuonna 2017, mutta tänä vuonna onnistuimme asiassa. Vincitin tuntuvat tietävän kaikki. Olikin hienoa saada tällainen kaikkien tuntema yritys toimeksiantajaksi.

Vincit on teknologiayritys, jossa tehdään ohjelmistokehitystä ja palvelumuotoilua. Yritys on tunnettu rennosta ja luovasta kulttuuristaan ja se onkin palkittu muun muassa Euroopan parhaaksi työpaikaksi vuonna 2016 ja kolme kertaa myös Suomen parhaaksi. Vincitin Wikipedia -sivuilta löytyy huima lista erilaisista voitetuista palkinnoista.

Vincitin kulttuuriin kuuluu työssä oppimisen ja kehittymisen mahdollistaminen. Haasteena tässä on ajanpuute. Tyypillisesti kaikkein parhaimmat asiantuntijat ovat myös kaikkein kiireisimpiä ja juuri heidän osaamista haluttaisiin jakaa yrityksen sisällä.  Lisäksi oppien jakaminen yrityksen sisällä ei ole helppoa, kun henkilöstömäärä on 450 ja työntekijät Vincitin toimistoilla ovat ympäri maailmaa. Tilanne oli aivan erilainen silloin, kun kaikki työntekijät mahtuivat saman pöydän ääreen.

 

Toimeksiantona Vincitillä olikin siis se, minkälaiset toimintatavat mahdollistaisivat tarkoituksenmukaisen oppimisen. Toimeksiannossa korostettiin, että Vincit tykkää tehdä asiat omalla tavallaan, joten ratkaisun ei tarvitsisi olla perinteinen. Pohjustuksena toimeksiannolle tuotiin esiin Vincitillä jo nyt käytössä olevat mahdollisuudet oppimiseen. Heillä olikin jo tehty paljon, mm. perustettu yrityksen sisäinen koulutusorganisaatio ja otettu useita erilaisia työkaluja käyttöön.

Mehän käytämme Proakatemialla oppimiseen tiimioppimisen mallia ja näin ollen emme itsekään opiskele kovin perinteisellä tavalla. Tässä mielessä toimeksianto oli hyvin kiinnostava ja osuva juuri meidän opiskelijoillemme. Tämän haastavan tehtävän sai ratkaistavaksi Eventa Creative osk.

Eventan ratkaisu keskittyi osaamisen jakamisen mahdollistaviin toimintatapoihin. He ideoivat viisi erilaista toimintatapaa projektien aikaiseen oppimiseen. Osa näistä esitetyistä toimintatavoista muistuttikin Proakatemialla jo kahdenkymmenen vuoden ajan hyväksi koettuja keinoja. 24 tunnin aikana Eventa puristi kasaan kyselytutkimuksen Vincitin työntekijöille, raportin ja esityksen.

Toimeksiantaja oli tyytyväinen siihen, että Eventan kehittämät toimintatavat olivat keskenään hyvin erilaisia ja kekseliäitä, juuri kuten Vincit oli toivonutkin. Kaikki ratkaisut olivat sellaisia, joita Vincit voi alkaa kokeilla. Toisaalta osa ehdotetuista ratkaisuista vaativat kuitenkin ajankäyttöä ja ajan puute oli nimenomaan ydinongelmana. Lisäksi ratkaisut olisivat voineet olla vielä villimpiä ja erikoisempia. Tämä tuokin hienosti esiin Vincitin omalaatuisuuden ja erityisyyden rohkeana yrityksenä.

Saimme olla tänäkin vuonna ylpeitä siitä draivista ja innosta, jolla tämäkin toimeksianto vietiin loppuun. 24H on melkoinen puristus tiimeiltä, mutta yllättävien toimeksiantojen, innovatiivisten tiimien ja koko yhteisön voimin siitä saadaan vuosi vuodelta rakennettua upea tapahtuma.

Kuvat: Jani Bieck