ValintakoeProakatemia

5 vinkkiä kuinka loistaa Proakatemian valintakokeessa

 

Kevät on saapunut Tampereelle ja korkeakoulujen yhteishaku on päättynyt. Tänä vuonna Proakatemialle haki ennätysmäärä opiskelijakandidaatteja ja valintakoekutsuja valmistellaan parasta aikaa. Omat muistomme hakuajasta ovat paikoittain painuneet johonkin ulottumattomiin, mutta jotain on jäänyt kirkkaasti mieleen. Yksi näistä asioista on se, kuinka kipeästi halusimme valmistautua tulevaan koitokseen valintakokeiden suhteen ja kuinka vaikealta tuntui saada mitään konkreettista näkökulmaa siihen, mitä on etukäteen tehtävissä oman koulupaikkansa lunastamiseksi. Nyt ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen olemme monta kokemusta rikkaampia ja tiedämme jo hieman tarkemmin mihin soppaan me lusikkamme oikein tuuppasimmekaan. Haluamme omistaa tämän tekstin teille, jotka kärsimättöminä päivitätte sähköpostianne ja odottelette Proakatemian valintakoekutsua. Aiomme nyt antaa teille jotain, mitä itse olisimme toivoneet saavamme ja vinkkaamme rajan tältä puolelta, kuinka voitte valmistautua tuleviin valintakokeisiin. 

Niina kuuluu Proakatemian International Relations tiimiin, jossa hänen tehtäviinsä kuuluu englanninkielisen podcastin juontaminen. Podcastin aiheet keskittyvät tänä vuonna bisnekseen ja opiskeluun Proakatemialla ja aiheet on kohdennettu juuri Proakatemiasta kiinnostuneille ja siellä jo opiskeleville. Koska meidän puntti ei haasteiden edessä tutise, päätimme toteuttaa tämän podcast-jakson IRT:n podcastissä, eli englanniksi. Tämä on myös hyvää harjoitusta teille hakijat, koska olette matkalla kaksikieliseen yhteisöön!  

Olkaapa hyvät: Wings of Academy – 5 tips to get the most out of entrance examination 

Se “yrittäjätyyppi” 

Kuten kaikissa korkeakoulujen valintakokeissa, myös Proakatemialla vaaditaan tiettyjä ominaisuuksia.  Proakatemialle haettaessa henkilön persoonaan kiinnitetään kuitenkin huomattavasti enemmän huomiota, kuin hänen opintomenestykseensä. Proakatemian virallinen tutkinto-ohjelma on Yrittäjyys ja tiimijohtaminen, joten hakuprosessissa painotetaan valmiutta yrittäjämäiseen työskentelyyn ja tiimityötaitoihin.  

Yrittäjyyttä tukevat tietyt piirteet ihmisen persoonallisuudessa. Näitä ovat esimerkiksi itsenäisyys, riskinottokyky, kunnianhimo ja innovatiivisuus (Suomi.fi-verkkotoimitus 2019). Nämä ominaisuudet eivät yksinään tee kenestäkään hyvää yrittäjää, mutta helpottavat yrittäjämäisen elämäntavan omaksumisessa. Yrittäjältä vaaditaan monenlaisia taitoja, jotka vaihtelevat hieman toimialan mukaan. Ensimmäisen opiskeluvuoden puolivälissä opiskelijat jaetaan tiimiyrityksiin persoonallisuustestien perusteella. Ja koska erilaisuus on rikkaus myös tiimityöskentelyssä, tiimit halutaan rakentaa mahdollisimman monipuolisesti eri persoonallisuustyypeistä. Siksi on ilmiselvää, että myös hakuprosessissa halutaan löytää erilaisia yrittäjätyyppejä. Älä siis suotta yritä tunkea itseäsi kuvitteelliseen “yrittäjätyypin” muottiin, vaan ole rohkeasti oma itsesi ja näytä millaisen persoonan sinä toisit tiimiin. 

Tiimiyrittäjäksi päästään yhdessä 

Yleisten tutkinto-ohjelman valintakriteerien lisäksi Proakatemialle päästäkseen hakijan tulee osoittaa potentiaalia toimia yrittäjänä ja halua toimia tiimissä. Proakatemian opiskelumetodit ovat kovin käytännönläheiset ja opiskelijat ottavat paljon vastuuta opinnoistaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että tiimissä mennään yhdessä eteenpäin, eikä puutteelliset yksilösuoritukset pääse liiaksi jarruttamaan muiden opintoja – puhutaan tiimioppimisesta.  

Tiimioppiminen on vuorovaikutukseen ja kollektiiviseen ajatteluun perustuva oppimismetodi, jossa tiimin kanssa jaetaan tavoitteet, vastuut ja kehitys. Opettajan sijaan tiimillä on valmentaja, jonka rooli on mahdollistaa oppiminen, ja vastuu oppimisesta on tiimillä itsellään. Tiimioppiminen vaatii tiimiläisiltä sitoutumista, luottamusta ja vuorovaikutustaitoja. Parhaimmillaan tiimioppiminen on silloin, kun tiimi pystyy hyödyntämään kokemuksiaan ja niiden reflektointia yhteiseen kasvuun ja kehitykseen. (Jolkkonen, 2017.) 

Kootut vinkit valmistautumiseen 

Podcast-jaksossa keskustellaan paitsi meidän omista kokemuksistamme, myös siitä mitä Proakatemialla opiskelu vaatii ja millaisiin asioihin valintaprosessissa kiinnitetään huomiota. Pyysimme podcastiin vieraaksi Proakatemian tiimivalmentajan, Hanna Sarakedon, joka vastaa Proakatemian hakuprosessista vuonna 2022.  Ihan ensimmäiseksi vinkiksi Saraketo (2022) nostaa sen, että valintakokeisiin kannattaa tulla hyvin nukkuneena, koska silloin olet parhaimmillasi. Tämän lisäksi, kokosimme teille tärkeimmät neuvot yhden listauksen alle. Tässä siis viisi vinkkiä, kuinka pystyt näyttämään kyntesi valintakokeessa: 

 1. Ole utelias 

George Loewensteinin tietoaukon teorian (eng. Information gap theory) mukaan uteliaisuus herää, kun puuttuva tieto aiheuttaa meissä epävarmuutta, joka motivoi etsimään lisää tietoa aiheesta. Myös positiivisten kokemusten hakeminen voi herättää uteliasuuden. (Siefen 2021, 13) Uteliaisuus on siis ihmisen halua oppia ja kokea uutta sekä tietää enemmän. Kyselemällä ja kuuntelemalla aktiivisesti muita ihmisiä, oppii jatkuvasti lisää ympäristöstään. Ota selvää, kyseenalaista ja ole kiinnostunut myös muista ihmisistä haastattelutilanteessa. Vaikka haluat varmasti kertoa kaiken itsestäsi, anna tilaa myös muille. 

 2. Uskalla heittäytyä 

Proakatemialla joudut työskentelemään jatkuvasti epämukavuusalueella ja epävarmuuksien keskellä. Joudut luultavasti myös valintakokeessa tilanteeseen, jossa et ole parhaimmillasi. Vaikka olisit kuinka epävarma tilanteessa, yritä joka tapauksessa parhaasi. Jos uskallat laittaa itsesi kunnolla likoon, pärjäät niin valintakokeissa, kuin opinnoissakin. 

 3. Valmistaudu improvisoimaan 

Saat luultavasti haastattelutilanteessa eteesi tehtävän, johon ei ole oikeaa ratkaisua, eikä sinulla ole välttämättä edes työkaluja ratkaista sitä. Improvisoi ja yritä parhaasi. Luovuutta löytyy varmasti sinultakin, joten kaiva se esiin. Ketään ei haittaa, jos epäonnistut. 

 4. Muista tilannetaju  

Tilannetajua on taito hahmottaa elettävä hetki kokonaisuutena. Kun hahmottaa tilanteeseen vaikuttavat tekijät, voi sopeuttaa omaa toimintaansa tilanteen parhaaksi. Tilannetaju on merkittävä työkalu tämän päivän työelämässä. (Åhman & Gustafsberg 2017, 20) Valintakoe on jännittävä tilanne, joka varmasti vaikeuttaa tilanteen lukutaitoa, mutta muista hengittää ja ota välillä aikaa tilanteen havainnointiin. Mikäli mahdollista, koita laukaista jännitystä, koska vapautuneessa ilmapiirissä onnistutte kaikki paremmin. Muista, ettei ole noloa kertoa, jos jännittää. 

 5. Hyödynnä tiimityö 

Proakatemialla tiimityöskentelytaito on kaikki kaikessa. Ryhmähaastattelutilanteessa olet vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ja on sanomattakin selvää, että tiimityötaitojasi testataan. Älä varasta siis showta, vaan anna myös muulle tiimille tilaa työskennellä. Yhdessä voitte saada aikaan jotain hienoa! 

POHDINTA 

Proakatemian pääsykokeisiin on vaikea opiskella etukäteen. Hakuprosessissa ei etsitä valmiita menestyjiä, vaan avoimia ja uteliaita ihmisiä, jotka ovat valmiita laittamaan itsensä likoon oppiakseen joka päivä uutta. Haastattelutilanne kannattaa nähdä myös mahdollisuutena kurkata Proakatemian kulissien taakse ja opiskelutapoihin. Pääsykokeissa on mahdollista tutustua yhteisöön ja tavata nykyisiä opiskelijoita. Heidän kanssaan voi keskustella avoimesti koulutuksesta ja kysyä itseä askarruttavia kysymyksiä.  

Meidän valintakokeissamme haastattelu tapahtui pandemia- rajoitusten vuoksi etänä, eikä meillä ollut mahdollisuutta tutkia opiskeluympäristön etukäteen. Tommi ei ollut käynyt Proakatemialla kertaakaan ennen opintojen alkamista ja se heijastui tietämättömyytenä, niin toimintatapojen, kuin vaatimustasonkin suhteen. Proakatemia vaatii laaja-alaista sitoutumista tiimiin ja yhteisöön. Tämän tietäminen ja ymmärtäminen helpottaa oman motivaation tarkastelua sen suhteen, onko valmis itseohjautuvaan opiskeluun intensiivisessä yhteisössä.  

Lopuksi haluamme vielä kannustaa olemaan rehellinen itselleen ja arvioida vilpittömästi omaa sopivuutta Proakatemialle ja toisinpäin. Tämä todella on perinteisestä opiskelusta poikkeava paikka, eikä yksinkertaisesti sovi kaikille. Proakatemia on inspiroiva yhteisö ja täynnä mahdollisuuksia, mutta se voi myös viedä helposti mukanaan. Täällä tarvitsee resilienssiä ja kykyä priorisoida sitoutuakseen. Proakatemia haastaa yksilöä ja tiimiä ja teemme “opintovierailuja” epämukavuusalueillemme tämän tästä. Päävalmentajamme, Tanja Verhon sanoin: “Sen saat, minkä annat”. Jos olet valmis pistämään puita uuniin, saat sellaisen roihun, jolla kamina meinaa räjähtää, mutta jos et ole valmis laittamaan itseäsi likoon, ei kokonaisen tiiminkään tulitikut riitä sytyttämään märkää puuta. 

Lähteet:

Jolkkonen, J. 2017. Tiimioppiminen – ollako vai eikö olla?. Tiimiakatemian blogi. Artikkeli julkaistu 8/2017. Viitattu 29.4.2022. https://tiimiakatemia.com/blogi/jari-jolkkonen/ 

Saraketo, H. Tiimivalmentaja. 2022. Haastattelu 28.4.2022. Tampere Proakatemia 

5 tips to get the most out of entrance examination. 2022. Wings of Academy. 28.04.2022. Viitattu 29.04.2022. https://anchor.fm/s/48138060/podcast/rss 

Siefen, H. Uteliaisuuden taito. 2021. 1.painos. Tuuma-kustannus. Jyväskylä 

Suomi.fi. -verkkotoimitus. Päivitetty 22.3.2019. Yrittäjän persoonallisuuspiirteet. Verkkosivu. Viitattu 28.4.2022. https://www.suomi.fi/yritykselle/yrityksen-perustaminen/yritystoiminnan-suunnittelu/opas/olisiko-minusta-yrittajaksi/yrittajan-persoonallisuuspiirteet 

Åhman, H. & Gustafsberg, H. Tilannetaju. 2017. Alma Talent Pro. Helsinki 

Tekstin ovat kirjoittaneet Proakatemian ensimmäisen vuosikurssin tiimiyrittäjät Niina Piirainen & Tommi Riikonen.