Brändisuunnittelun huumaa 24H:ssa

Tänä vuonna 24H-tapahtumaamme osallistui ensimmäistä kertaa 30-vuotias siivous- ja tukipalveluita tuottava yritys nimeltään Gronlund Palvelut. Heidän kohderyhmäänsä ovat yritykset ja lupauksena heillä on antaa puhtaasti parasta palvelua. Yritys työllistää 110 henkilöä ja he toimivat paikallisesti Tampereella.  

Gronlund Palveluiden tavoitteena on saada luotua brändi, joka kattaa Tamperetta suuremman alueen. Tämän haasteen sai selvittääkseen Eventa 4.0. ja he olivat todella innolla lähdössä tähän brändinrakennusurakkaan. Tämä on nimittäin se palaute, jonka 24H-projektitiiminä saimme Gronlund Palveluiden toimitusjohtajalta Tiina Holopaiselta toimeksiannon julkaisemisen ja Eventan ja toimeksiantajan välisen kyselytunnin jälkeen.  

Brändin luomisessa tietyt osa-alueet olivat erityisen tärkeitä Gronlund Palveluille. Yksi näistä oli asiakkaan brändikokemus eli miten erottautuminen ja asiakasuskollisuus on huomioitu. Toinen on ylivertainen palvelukokemus, ja palvelu edellä he ovat halunneet erottautua tähänkin asti. Edelläkävijyys on suuri valtti, minkä yritys voi omaan toimintaansa saada ja sitä myös toimeksiantaja toivoi brändisuunnittelulta. Toki, jokaisen yrityksen taustalla on myös pitkän tähtäimen ja liikevaihdon kannattavuuden kasvu. Tässä kokonaisuudessa Gronlund Palvelut näkivät potentiaalin verkostoissa ja he halusivat tätä kautta lähteä kehittämään omaa brändiään.  

Gronlund Palveluiden edustaja Tiina Holopainen kävi paitsi esittelemässä toimeksiannon tapahtumassa, mutta myös nostattamassa koko tapahtuman jo ennestään huikeaa tunnelmaa. Hän puhui siitä, mikä energiamme yhteisössämme on, mutta on kyllä todettava, että Tiinan oma energia oli läsnä sekä maanantaina että tiistaina, ja se vasta huikea olikin. Sen avulla ja omaa energiaansa hyödyntämällä Eventa sai puskettua itsensä huippuunsa uuden brändin suunnittelussa. Arvosanaksi he saivat vitosen ja aivan ansaitusti. Gronlund Palveluilla onkin jännittävät ajat tiedossa, sillä realististen ja käytäntöön soveltuvien ajatusten avulla heidän on helppo lähteä jatkamaan matkaansa eteenpäin.  

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova

Tags: No tags
0

Add a Comment

You must be logged in to post a comment