Brändisuunnittelun huumaa 24H:ssa

Tänä vuonna 24H-tapahtumaamme osallistui ensimmäistä kertaa 30-vuotias siivous- ja tukipalveluita tuottava yritys nimeltään Gronlund Palvelut. Heidän kohderyhmäänsä ovat yritykset ja lupauksena heillä on antaa puhtaasti parasta palvelua. Yritys työllistää 110 henkilöä ja he toimivat paikallisesti Tampereella.  

Gronlund Palveluiden tavoitteena on saada luotua brändi, joka kattaa Tamperetta suuremman alueen. Tämän haasteen sai selvittääkseen Eventa 4.0. ja he olivat todella innolla lähdössä tähän brändinrakennusurakkaan. Tämä on nimittäin se palaute, jonka 24H-projektitiiminä saimme Gronlund Palveluiden toimitusjohtajalta Tiina Holopaiselta toimeksiannon julkaisemisen ja Eventan ja toimeksiantajan välisen kyselytunnin jälkeen.  

Brändin luomisessa tietyt osa-alueet olivat erityisen tärkeitä Gronlund Palveluille. Yksi näistä oli asiakkaan brändikokemus eli miten erottautuminen ja asiakasuskollisuus on huomioitu. Toinen on ylivertainen palvelukokemus, ja palvelu edellä he ovat halunneet erottautua tähänkin asti. Edelläkävijyys on suuri valtti, minkä yritys voi omaan toimintaansa saada ja sitä myös toimeksiantaja toivoi brändisuunnittelulta. Toki, jokaisen yrityksen taustalla on myös pitkän tähtäimen ja liikevaihdon kannattavuuden kasvu. Tässä kokonaisuudessa Gronlund Palvelut näkivät potentiaalin verkostoissa ja he halusivat tätä kautta lähteä kehittämään omaa brändiään.  

Gronlund Palveluiden edustaja Tiina Holopainen kävi paitsi esittelemässä toimeksiannon tapahtumassa, mutta myös nostattamassa koko tapahtuman jo ennestään huikeaa tunnelmaa. Hän puhui siitä, mikä energiamme yhteisössämme on, mutta on kyllä todettava, että Tiinan oma energia oli läsnä sekä maanantaina että tiistaina, ja se vasta huikea olikin. Sen avulla ja omaa energiaansa hyödyntämällä Eventa sai puskettua itsensä huippuunsa uuden brändin suunnittelussa. Arvosanaksi he saivat vitosen ja aivan ansaitusti. Gronlund Palveluilla onkin jännittävät ajat tiedossa, sillä realististen ja käytäntöön soveltuvien ajatusten avulla heidän on helppo lähteä jatkamaan matkaansa eteenpäin.  

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova

Pirkanmaan Yrittäjät mukana loppunäyttötapahtumassamme

Valmistuvien loppunäyttötapahtuma on taas takana ja saimme mukaan huikeaakin huikeampia toimeksiantajia. Tapahtuma kestää 24 tuntia ja siitä koko tapahtuma on saanut nimensäkin, eli 24H. Tapahtuman tarkoituksena on, että valmistuvat tiimit pääsevät ratkaisemaan toimeksiantajien ongelmia luovaakin luovemmilla ratkaisuilla. Loppunäytön arvosana on yksi niistä harvoista arvosanoista, joita saamme tutkintotodistukseen, joten jokainen antaa kaikkensa tämän 24H ajan.

Yksi 24H loppunäyttötapahtumaan osallistuneista toimeksiantajistamme oli Pirkanmaan Yrittäjät. He ovat yrittäjäyhdistysten keskimmäisellä portaalla, ja toimivat 45 paikallisyhdistyksen omistuksessa. Pirkanmaan yrittäjät puolestaan ovat osa Suomen Yrittäjiä. Pirkanmaan Yrittäjien tavoitteena on olla vaikuttamassa yhteiskunnallisiin päätöksiin ja edistää Pirkanmaalla yrittämisen edellytyksiä.

Saimme Pirkanmaan yrittäjiltä toimeksiannon, jonka painopiste on erityisesti tuossa jälkimmäisessä, eli yrittämisen edellytysten lisääminen. Value Creative pääsi ratkaisemaan toimeksiantoa, ja pohtimaan tulevaisuuden yrittäjäjärjestöä, jollaiseen haluttaisiin liittyä. Tarkoituksena oli muokata ja kehittää käytännöntason toimintaa ja tavoitteena olisikin saada nuoria, alle 35 vuotiaita liittymään järjestöön ja Pirkanmaan Yrittäjien tavoitteena on jopa tuplata nykyinen nuorten yrittäjien määrä.

Value Creative loi palvelupolun, jolla liittyminen järjestöön tulee nuorille yrittäjille nykyistä kannattavammaksi. He olivat ottaneet loistavasti mukaan myös yhdistyksen arvot ja saivat siitä kiitosta. Ratkaisu oli muutenkin sitä, mitä Pirkanmaan Yrittäjät olivat hakeneet ja yhteisöllisyysajattelu oli toimeksiantajalle silmiä avaava näkökulma toimeksiannon ratkaisussa. Sovellettavuus, perehtyminen ja asiantuntijuus tekivät vaikutuksen toimeksiantajiin ja heidän on helppo jatkaa ratkaisujen osalta matkaa eteenpäin. Viiden vuoden kuluttua onkin nähtävissä, onko ratkaisu toteutunut sellaisenaan vai muotoutunut entisestään.

Huikea suoritus Value Creativelta ja nyt valmistumisen kynnyksellä onkin varmasti hyvä miettiä myös omaa suhdetta Pirkanmaan Yrittäjiin. Onko heillä jotain annettavaa teille mahdollisen yrittäjäntaipaleenne alkumetreille?

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukun matka Proakatemian kanssa jatkuu edelleen

Huikeeta, ihan huikeeta, sillä Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku oli mukana Proakatemian valmistuvien loppunäyttötapahtumassa kolmatta kertaa peräkkäin. Täytyy siis uskoa, että jotain sellaista meillä Proakatemialla on, mitä muualla ei ole. Tunnelma tapahtumassa on vuodesta toiseen ollut huikea, mutta tässä täytyy olla jotain enemmänkin, nimittäin meidän valmistuvien tiimien ihan älyttömän hienot ratkaisut annettuihin toimeksiantoihin.

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku on osa Wihuri-konsernia. Konserni on toiminut jo vuodesta 1901 ja sillä on toimintaa yli 30 maassa. Metro-tukun lisäksi konserniin kuuluu teknistä kauppaa, tilauslentoja sekä pakkausteollisuutta ja vuonna 2018 liikevaihtoa oli lähes kaksi miljardia euroa. Wihurin Metro-tukkuverkosto toimii koko Suomessa aina Rovaniemelle saakka. Asiakkaita ovat hotellit, kahvilat ja ravintolat 51 %, vähittäiskauppa ja kioskit 18 %, liikennemyymälät 15 %, julkishallinnon laitokset 12 % ja muut asiakkaat 4 %.

Tänäkin vuonna toimeksianto oli mahtava ja sitä pääsi ratkaisemaan valmistuvista tiimeistämme Value Creative. Toimeksiantona oli pohtia seuraavaa toimeksiantoa: Tulevaisuuden ravintolatukkuri ― erottautumistekijät kilpailussa ja B2B kaupassa? Tätä aihetta tuli tarkastella erityisesti palveluiden, digitaalisuuden, kauppapaikkojen ja tulevaisuuden ravintolatukkurin näkökulmasta.

Value Creative lähti ratkaisemaan toimeksiantoa haastattelemalla nykyisiä asiakkaita, skenaariotyöskentelyn avulla, verkkokauppa-alustojen taustatutkimuksella sekä kilpailija- ja toimiala-analyysillä. Juuri näistä lähestymistavoista myös toimeksiantajalta on tullut kiitosta ja se varmasti näkyy arvosanassa siten, että on saatu sellaisia ratkaisuja, joita toimeksiantaja on lähtenyt hakemaankin.

Tästä tuloksena saatiin niinkin huikea ratkaisu, että Wihuri Oy Aarnio Metro-tukulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin antaa tuotoksesta arvosanaksi numero 5. Onnea Value Creative! Näin korkealla arvosanalla en voi kuitenkaan olla onnittelematta myös Wihuri Oy Aarnio Metro-tukkua, sillä he ovat varmasti saaneet jotain, mitä eivät osanneet edes odottaa.

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova