Brändisuunnittelun huumaa 24H:ssa

Tänä vuonna 24H-tapahtumaamme osallistui ensimmäistä kertaa 30-vuotias siivous- ja tukipalveluita tuottava yritys nimeltään Gronlund Palvelut. Heidän kohderyhmäänsä ovat yritykset ja lupauksena heillä on antaa puhtaasti parasta palvelua. Yritys työllistää 110 henkilöä ja he toimivat paikallisesti Tampereella.  

Gronlund Palveluiden tavoitteena on saada luotua brändi, joka kattaa Tamperetta suuremman alueen. Tämän haasteen sai selvittääkseen Eventa 4.0. ja he olivat todella innolla lähdössä tähän brändinrakennusurakkaan. Tämä on nimittäin se palaute, jonka 24H-projektitiiminä saimme Gronlund Palveluiden toimitusjohtajalta Tiina Holopaiselta toimeksiannon julkaisemisen ja Eventan ja toimeksiantajan välisen kyselytunnin jälkeen.  

Brändin luomisessa tietyt osa-alueet olivat erityisen tärkeitä Gronlund Palveluille. Yksi näistä oli asiakkaan brändikokemus eli miten erottautuminen ja asiakasuskollisuus on huomioitu. Toinen on ylivertainen palvelukokemus, ja palvelu edellä he ovat halunneet erottautua tähänkin asti. Edelläkävijyys on suuri valtti, minkä yritys voi omaan toimintaansa saada ja sitä myös toimeksiantaja toivoi brändisuunnittelulta. Toki, jokaisen yrityksen taustalla on myös pitkän tähtäimen ja liikevaihdon kannattavuuden kasvu. Tässä kokonaisuudessa Gronlund Palvelut näkivät potentiaalin verkostoissa ja he halusivat tätä kautta lähteä kehittämään omaa brändiään.  

Gronlund Palveluiden edustaja Tiina Holopainen kävi paitsi esittelemässä toimeksiannon tapahtumassa, mutta myös nostattamassa koko tapahtuman jo ennestään huikeaa tunnelmaa. Hän puhui siitä, mikä energiamme yhteisössämme on, mutta on kyllä todettava, että Tiinan oma energia oli läsnä sekä maanantaina että tiistaina, ja se vasta huikea olikin. Sen avulla ja omaa energiaansa hyödyntämällä Eventa sai puskettua itsensä huippuunsa uuden brändin suunnittelussa. Arvosanaksi he saivat vitosen ja aivan ansaitusti. Gronlund Palveluilla onkin jännittävät ajat tiedossa, sillä realististen ja käytäntöön soveltuvien ajatusten avulla heidän on helppo lähteä jatkamaan matkaansa eteenpäin.  

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova

Pirkanmaan Yrittäjät mukana loppunäyttötapahtumassamme

Valmistuvien loppunäyttötapahtuma on taas takana ja saimme mukaan huikeaakin huikeampia toimeksiantajia. Tapahtuma kestää 24 tuntia ja siitä koko tapahtuma on saanut nimensäkin, eli 24H. Tapahtuman tarkoituksena on, että valmistuvat tiimit pääsevät ratkaisemaan toimeksiantajien ongelmia luovaakin luovemmilla ratkaisuilla. Loppunäytön arvosana on yksi niistä harvoista arvosanoista, joita saamme tutkintotodistukseen, joten jokainen antaa kaikkensa tämän 24H ajan.

Yksi 24H loppunäyttötapahtumaan osallistuneista toimeksiantajistamme oli Pirkanmaan Yrittäjät. He ovat yrittäjäyhdistysten keskimmäisellä portaalla, ja toimivat 45 paikallisyhdistyksen omistuksessa. Pirkanmaan yrittäjät puolestaan ovat osa Suomen Yrittäjiä. Pirkanmaan Yrittäjien tavoitteena on olla vaikuttamassa yhteiskunnallisiin päätöksiin ja edistää Pirkanmaalla yrittämisen edellytyksiä.

Saimme Pirkanmaan yrittäjiltä toimeksiannon, jonka painopiste on erityisesti tuossa jälkimmäisessä, eli yrittämisen edellytysten lisääminen. Value Creative pääsi ratkaisemaan toimeksiantoa, ja pohtimaan tulevaisuuden yrittäjäjärjestöä, jollaiseen haluttaisiin liittyä. Tarkoituksena oli muokata ja kehittää käytännöntason toimintaa ja tavoitteena olisikin saada nuoria, alle 35 vuotiaita liittymään järjestöön ja Pirkanmaan Yrittäjien tavoitteena on jopa tuplata nykyinen nuorten yrittäjien määrä.

Value Creative loi palvelupolun, jolla liittyminen järjestöön tulee nuorille yrittäjille nykyistä kannattavammaksi. He olivat ottaneet loistavasti mukaan myös yhdistyksen arvot ja saivat siitä kiitosta. Ratkaisu oli muutenkin sitä, mitä Pirkanmaan Yrittäjät olivat hakeneet ja yhteisöllisyysajattelu oli toimeksiantajalle silmiä avaava näkökulma toimeksiannon ratkaisussa. Sovellettavuus, perehtyminen ja asiantuntijuus tekivät vaikutuksen toimeksiantajiin ja heidän on helppo jatkaa ratkaisujen osalta matkaa eteenpäin. Viiden vuoden kuluttua onkin nähtävissä, onko ratkaisu toteutunut sellaisenaan vai muotoutunut entisestään.

Huikea suoritus Value Creativelta ja nyt valmistumisen kynnyksellä onkin varmasti hyvä miettiä myös omaa suhdetta Pirkanmaan Yrittäjiin. Onko heillä jotain annettavaa teille mahdollisen yrittäjäntaipaleenne alkumetreille?

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukun matka Proakatemian kanssa jatkuu edelleen

Huikeeta, ihan huikeeta, sillä Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku oli mukana Proakatemian valmistuvien loppunäyttötapahtumassa kolmatta kertaa peräkkäin. Täytyy siis uskoa, että jotain sellaista meillä Proakatemialla on, mitä muualla ei ole. Tunnelma tapahtumassa on vuodesta toiseen ollut huikea, mutta tässä täytyy olla jotain enemmänkin, nimittäin meidän valmistuvien tiimien ihan älyttömän hienot ratkaisut annettuihin toimeksiantoihin.

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku on osa Wihuri-konsernia. Konserni on toiminut jo vuodesta 1901 ja sillä on toimintaa yli 30 maassa. Metro-tukun lisäksi konserniin kuuluu teknistä kauppaa, tilauslentoja sekä pakkausteollisuutta ja vuonna 2018 liikevaihtoa oli lähes kaksi miljardia euroa. Wihurin Metro-tukkuverkosto toimii koko Suomessa aina Rovaniemelle saakka. Asiakkaita ovat hotellit, kahvilat ja ravintolat 51 %, vähittäiskauppa ja kioskit 18 %, liikennemyymälät 15 %, julkishallinnon laitokset 12 % ja muut asiakkaat 4 %.

Tänäkin vuonna toimeksianto oli mahtava ja sitä pääsi ratkaisemaan valmistuvista tiimeistämme Value Creative. Toimeksiantona oli pohtia seuraavaa toimeksiantoa: Tulevaisuuden ravintolatukkuri ― erottautumistekijät kilpailussa ja B2B kaupassa? Tätä aihetta tuli tarkastella erityisesti palveluiden, digitaalisuuden, kauppapaikkojen ja tulevaisuuden ravintolatukkurin näkökulmasta.

Value Creative lähti ratkaisemaan toimeksiantoa haastattelemalla nykyisiä asiakkaita, skenaariotyöskentelyn avulla, verkkokauppa-alustojen taustatutkimuksella sekä kilpailija- ja toimiala-analyysillä. Juuri näistä lähestymistavoista myös toimeksiantajalta on tullut kiitosta ja se varmasti näkyy arvosanassa siten, että on saatu sellaisia ratkaisuja, joita toimeksiantaja on lähtenyt hakemaankin.

Tästä tuloksena saatiin niinkin huikea ratkaisu, että Wihuri Oy Aarnio Metro-tukulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin antaa tuotoksesta arvosanaksi numero 5. Onnea Value Creative! Näin korkealla arvosanalla en voi kuitenkaan olla onnittelematta myös Wihuri Oy Aarnio Metro-tukkua, sillä he ovat varmasti saaneet jotain, mitä eivät osanneet edes odottaa.

 

Teksti: Outi Kattelus

Kuva: Irina Klimova

Millainen oli Marian ja Jonsun täydellinen projekti asiakasymmärryksen parissa Pirkanmaa 2021 -hankkeelle?

Proakatemialla yrittäjäopiskeluiden keskiössä ovat projektit. Valmistuaksemme yrittäjyyden tradenomeiksi, opintojemme osana on suoritettava 1200 tuntia projektiopintoja muiden osa-alueiden lisäksi. Proakatemialla määritellään projektiksi sellainen opiskelu, missä sinulla on maksava asiakas. Toki nautimme kirjojen lukemisesta ja seminaarien kuuntelusta – ja ylipäätään innostumme kaikesta opiskelusta Proakatemian tiimiopiskelumallin tavoilla, mutta myönnettäköön, että kaikesta kivasta – nämä projektiopinnot ovat kaikkein parhainta. Projektien toteutus on yrittäjyyttä parhaimmillaan: tuotamme palveluita tai tuotteita asiakkaalle ja saamme testata liiketoimintaideoidemme todellista kannattavuutta käytännössä.

 

Mistä meidän projektissa oli kyse?

Asiakkaamme oli Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaa 2021 -hanke, ja heitä edusti Marika Järvinen ja Eeva Halme. He tekevät maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyötä ja meillä oli tähän liittyen työn alla asiakasymmärryksen kasvattaminen terveyskeskuksien palveluiden kehittämisen tueksi. Marika on työskennellyt palvelumuotoilun parissa jo kauan ennen kuin useimmat olivat kuulleet koko “palvelumuotoilu” sanaa. Nyt Marika kaipasi apukäsiä ja halusi antaa yrittäjäopiskelijoille työmahdollisuuden: ensin olisi hankittava asiakasymmärrystä kymmenien asiakashaastatteluiden avulla ja näiden pohjalta tehdään asiakasprofilointia – tähän tarvitaan muutama alasta kiinnostunut yrittäjän alku! Olimme jo ehtineet opiskella palvelumuotoilua ja tehneet pienempiä projekteja siihen liittyen, joten Pirkanmaa 2021 -projekti oli juuri sopiva seuraava haaste! Projekti tietysti innosti opiskelemaan taas lisää palvelumuotoilusta, jotta asiakkaalle myyty työ olisi laadultaan parasta mahdollista.

 

“Tulevaisuuden menestyjät ovat ihmiset aidosti huomioivat ja kunnioittavat ammattilaiset.”

Näin toteaa Ahonen kirjassaan Palvelumuotoilu sotessa (julkaistu 2017). Palvelumuotoilun perusperiaate onkin, että toimintaa kehitetään selvittäen millaiset asiakkaat palvelua käyttävät ja miten he palvelun kokevat. Siispä lähdimme kolmeen eri terveyskeskukseen hakemaan asiakasymmärrystä terveyskeskuksien asiakkaita haastattelemalla. Marika ohjasi meitä ja jakoi samalla meille omaa palvelumuotoilun kokemustaan ja osaamistaan. Ison haastattelu-urakan jälkeen oli projektin mielenkiintoisin osuus ja pääsimme koostamaan haastattelujen pohjalta erilaisia asiakasprofiileja. Emme olleet ennen tehneet asiakkaalle asiakasprofiileja, joten tämä tietysti innosti meitä kaivamaan kaiken mahdollisen opin profiloinnista. Lopulta esittelimme Marikalle ja Eevalle laatimamme ja kuvittamamme seitsemän asiakasprofiilia, mitkä nousivat esiin terveyskeskuksien asiakkaiden haastatteluiden pohjalta. Kerroimme, mitä olimme selvittäneet eri asiakasprofiilien käyttäytymismalleista ja tavoista terveyskeskuksien asiakkaina. Marika ja Eeva saivat asiakasprofiileista hyödyllistä tietoa, mitä tarvitaan kun palveluita suunnitellaan ja kehitetään. Asiakasprofiileista keskustellessamme, Marika kertoi olevansa positiivisesti yllättynyt työskentelyymme – ja tämä jos mikä on parasta mitä voi projektin päätteeksi kuulla!

 

Mikä sitten teki projektista niin täydellisen?

Meillä oli keskenämme timanttista tiimityötä ja yhteistyö toimi mutkitta myös asiakkaiden Marikan ja Eevan kanssa, saimme syventää oppejamme ja ymmärrystämme palvelumuotoilusta paljon syvemmälle, saimme haastetta, saimme tärkeän kontaktin ja referenssin –  ja ennen kaikkea, pääsimme tekemään sellaista unelmaduunia, jota haluaisimme valmistuttua tehdä yhdessä päätoimisina yrittäjinä. (Vink vink muut asiakasprofilointityötä tarvitsevat!)

Projekti onnistui ylipäätään molemmin puolin todella hyvin. Marika sai kaipaamaansa nopeaa apua isoon haastattelu-urakkaan sekä asiakasprofiilien selvittämiseen, ja me yrittäjän alkuina pääsimme tekemään meille mieluista ja opettavaista palvelumuotoiluprojektia. Sanoisimme, että täysin win-win situation! Kiitos Pirkanmaa 2021!

 

Kirjoittanut Maria Eskola ja Jonsu Sauvula

Yhteistyö Wihurin Metro-tukun kanssa jatkuu!

Yhteistyö Wihurin Metro-tukun kanssa jatkuu!

Yli sadan vuoden aikana pienestä perheyrityksestä, Wihurista, on kasvanut neljällä eri toimialalla toimiva kansainvälinen monialakonserni, joka työllistää yli 5000 oman alansa ammattilaista. Vaikka yhtiö on kasvanut huimasti ja toimintaa on nykyään sekä koko Suomessa, että yhteensä noin 30 eri maassa, se on edelleen perheyhtiö.

Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku on ollut merkittävä vaikuttaja yritysmaailmassa jo pitkään. Wihurin Metro-tukku on tätä nykyä yksi Suomen suurimmista päivittäistavaratuotteiden tukkukaupoista.

Wihurin Metro-tukun valikoimaan kuuluu lähes 25 000 eri tuotetta: elintarvikkeita, pakasteita, alkoholituotteita sekä päivittäisiä käyttötavaroita. Metro-tukku tarjoaa maanlaajuista tukku- ja toimitusmyyntiä, ja sillä on yli 20 pikatukkua ympäri Suomea. Metro-tukku toimii myös verkossa e-Metro -palvelussa, jota kuka tahansa voi selata ja josta asiakkaat voivat tilata tuotteita.

Metro-tukku oli antamassa omaa toimeksiantoaan Proakatemialta valmistuvien opiskelijoiden 24 tunnin loppunäyttötapahtumaan vuonna 2018 jo toista kertaa. Edeltävänä vuonna toimeksiantoa lähti ratkaisemaan Proakatemialta valmistumassa ollut tiimi Efekti. Toimeksiantaja oli erittäin tyytyväinen tiimin lyhyessä ajassa tuottamaan viimeisen päälle mietittyyn ja selkeään ratkaisuun. Tästä poikikin yhteistyökuvio Proakatemian ja Metro-tukun välille vuodelle 2018.

Tuottoisalle yhteystyölle sopivana jatkumona saimmekin kunnian toivottaa myös vuonna 2018 Metro-tukun yhdeksi 24H loppunäytön toimeksiantajista. Toimeksiannon sai ratkaistavakseen tiimeistä Total. Heidän tuli tunnistaa Metro-tukun tavoite helpottaa omien työntekijöidensä arkea sekä toimittajien näkökulmasta parantaa palvelukokonaisuutta ja -kokemusta tiedonkulkua parantamalla.

Tämä toimikin pohjana Totalin ratkaisulle. Ratkaisu oli sekä luova, että selkeästi rakenneltu. Total esitti ratkaisunsa loistavasti ja myös sitä tukenut raportti sai kiitosta. Lisäksi Totalin ratkaisuun kuului ideapankki, jossa oli pitkä lista erilaisia 24H:n aikana esiin tulleita ideoita. Myös tänä vuonna tiimin tuottama ratkaisu vastasi toimeksiantajan odotuksia ja Total ansaitsi kiitettävän arvosanan. Metro-tukku sai tapahtuman ja tiimin kautta paljon konkreettista ja toteuttamiskelpoista.

Suunnitelmat vuoden 2019 24H-loppunäyttötapahtumaa varten on jo aloitettu, mutta nähtäväksi jää, miten pitkälle yhteistyö Proakatemian ja Wihurin Metro-tukun kanssa vielä etenee! Näemmekö Wihurin  Metro-tukkua vielä Proakatemian Stagella marraskuussa 2019? Se selviää vain tulemalla paikalle vajaan vuoden kuluttua!

Vincit 24h haasteessa

Tänä vuonna halusimme valmistuvien opiskelijoiden loppunäyttökokeeseen mukaan jonkun räväkän yrityksen, jolta voisimme saada mielenkiintoisen ja ehkä hieman erilaisenkin toimeksiannon. Ajattelimme Vincitiä mukaan tapahtumaan jo vuonna 2017, mutta tänä vuonna onnistuimme asiassa. Vincitin tuntuvat tietävän kaikki. Olikin hienoa saada tällainen kaikkien tuntema yritys toimeksiantajaksi.

Vincit on teknologiayritys, jossa tehdään ohjelmistokehitystä ja palvelumuotoilua. Yritys on tunnettu rennosta ja luovasta kulttuuristaan ja se onkin palkittu muun muassa Euroopan parhaaksi työpaikaksi vuonna 2016 ja kolme kertaa myös Suomen parhaaksi. Vincitin Wikipedia -sivuilta löytyy huima lista erilaisista voitetuista palkinnoista.

Vincitin kulttuuriin kuuluu työssä oppimisen ja kehittymisen mahdollistaminen. Haasteena tässä on ajanpuute. Tyypillisesti kaikkein parhaimmat asiantuntijat ovat myös kaikkein kiireisimpiä ja juuri heidän osaamista haluttaisiin jakaa yrityksen sisällä.  Lisäksi oppien jakaminen yrityksen sisällä ei ole helppoa, kun henkilöstömäärä on 450 ja työntekijät Vincitin toimistoilla ovat ympäri maailmaa. Tilanne oli aivan erilainen silloin, kun kaikki työntekijät mahtuivat saman pöydän ääreen.

 

Toimeksiantona Vincitillä olikin siis se, minkälaiset toimintatavat mahdollistaisivat tarkoituksenmukaisen oppimisen. Toimeksiannossa korostettiin, että Vincit tykkää tehdä asiat omalla tavallaan, joten ratkaisun ei tarvitsisi olla perinteinen. Pohjustuksena toimeksiannolle tuotiin esiin Vincitillä jo nyt käytössä olevat mahdollisuudet oppimiseen. Heillä olikin jo tehty paljon, mm. perustettu yrityksen sisäinen koulutusorganisaatio ja otettu useita erilaisia työkaluja käyttöön.

Mehän käytämme Proakatemialla oppimiseen tiimioppimisen mallia ja näin ollen emme itsekään opiskele kovin perinteisellä tavalla. Tässä mielessä toimeksianto oli hyvin kiinnostava ja osuva juuri meidän opiskelijoillemme. Tämän haastavan tehtävän sai ratkaistavaksi Eventa Creative osk.

Eventan ratkaisu keskittyi osaamisen jakamisen mahdollistaviin toimintatapoihin. He ideoivat viisi erilaista toimintatapaa projektien aikaiseen oppimiseen. Osa näistä esitetyistä toimintatavoista muistuttikin Proakatemialla jo kahdenkymmenen vuoden ajan hyväksi koettuja keinoja. 24 tunnin aikana Eventa puristi kasaan kyselytutkimuksen Vincitin työntekijöille, raportin ja esityksen.

Toimeksiantaja oli tyytyväinen siihen, että Eventan kehittämät toimintatavat olivat keskenään hyvin erilaisia ja kekseliäitä, juuri kuten Vincit oli toivonutkin. Kaikki ratkaisut olivat sellaisia, joita Vincit voi alkaa kokeilla. Toisaalta osa ehdotetuista ratkaisuista vaativat kuitenkin ajankäyttöä ja ajan puute oli nimenomaan ydinongelmana. Lisäksi ratkaisut olisivat voineet olla vielä villimpiä ja erikoisempia. Tämä tuokin hienosti esiin Vincitin omalaatuisuuden ja erityisyyden rohkeana yrityksenä.

Saimme olla tänäkin vuonna ylpeitä siitä draivista ja innosta, jolla tämäkin toimeksianto vietiin loppuun. 24H on melkoinen puristus tiimeiltä, mutta yllättävien toimeksiantojen, innovatiivisten tiimien ja koko yhteisön voimin siitä saadaan vuosi vuodelta rakennettua upea tapahtuma.

Kuvat: Jani Bieck

24H TOIMEKSIANTO: LEPPÄKOSKEN ENERGIA JA SÄHKÖN B2B-MYYNNIN HAASTEET

Proakatemian valmistuvien tiimiyrittäjien viimeistä yhteistä koitosta, 24H-loppunäyttötapahtumaa, vietettiin tänä vuonna 19.-20.11.2018. Kyseisessä tapahtumassa tiimit saavat ratkaistavakseen haasteita eri yrityksiltä ja heillä on 24 tuntia aikaa tuottaa näihin ratkaisu esityksen ja raportin muodossa. Yksi tapahtuman rikkauksista on se, kuinka monipuolisia eri alojen toimeksiantajia ja toimeksiantoja saamme joka vuosi. Tänä vuonna meillä oli kunnia saada ensimmäistä kertaa energia-alan yritys, Leppäkosken Energia, mukaan tapahtumaamme.

Leppäkosken Energia kuuluu Leppäkosken Sähkö-konserniin, joka vuonna 2019 viettää 100-vuotisjuhlavuottaan. Konsernin tarina sai alkunsa pienestä vesilaitoksesta, joka sittemmin on yritysostojen kautta kasvanut suureksi alueelliseksi energiayhtiöksi ja toimii ympäri Suomea. Konserniin kuuluvat Leppäkosken Sähkö Oy ja sen tytäryhtiöt Leppäkosken Energia Oy, Leppäkosken Lämpö Oy ja Grid.vc Oy. Konsernin visiona on olla menestynein ja arvostettu energiayhtiö. Sen arvoihin kuuluvat asiakaskeskeisyys, vastuullisuus, uudistumiskykyisyys ja tuloksellisuus. Yritys tarjoaa kestäviä energia- ja palveluratkaisuja muuttuviin tarpeisiin.

Leppäkosken Energia vastaa sähkön hankinnasta ja myynnistä sekä sähkökaupan asiakkuuksien kehittämisestä. Yritys toimii erittäin kilpailulla alalla isojen toimijoiden keskuudessa. Leppäkosken Energian toimeksianto käsittelikin sähkön B2B-myyntiä ja siihen liittyen tarkemmin, miten parhaiten tavoittaa yrittäjät siinä vaiheessa, kun sähkösopimuksen solmiminen on ajankohtaista? Tiimin tulikin 24 tunnin aikana miettiä, milloin, missä kanavassa ja millaisella viestillä yritys tavoittaisi potentiaalisen yritysasiakkaansa ennen kuin tämä tekee ostopäätöksen. Keksisivätkö he jotain uutta ja erilaista, kuin mitä yritys itse on jo miettinyt tai kokeillut?

Mielenkiintoista toimeksiantoa pääsi ratkaisemaan tiimeistä Projektitoimisto Massive. He taidokkaasti hyödynsivät ensimmäisen tapahtuma-aamun kyselytunnin ja loivat toimeksiantajan kanssa yhteisen suunnan siitä, miten lähtevät ratkaisemaan toimeksiantoa. Syntyi ajatus palvelupolun luomisesta Priima-sähkösopimuksen myynnille. Polun kontaktipisteinä toimivat ajoitus, kanavat ja viesti.

Leppäkosken Energian vahvuutena kilpailuilla markkinoilla on paikallisuus, vahva asiakaskokemus sekä selkeä hinnoittelu ja siitä viestiminen. Tiimin ratkaisuna tuottama palvelupolku kuvasikin sitä, kuinka yritys löytää potentiaalisen asiakkaan ja saa solmittua tämän tarpeisiin sopivan sähkösopimuksen. Palvelupolun lisäksi toimeksiantaja sai koonnin, jossa oli markkinointikeinoja liittyen yhden palvelupolussa esille tuodun kanavan toteutukseen sekä ideapankin, josta löytyi lisää 24 tunnin innovoinnin aikana tulleita ideoita.

Toimeksiantaja oli erittäin tyytyväinen tapahtumaan ja tiiminsä Massiven tuottamaan ratkaisuun. Massiven esitys ja loppuraportti antoivat paljon uutta ajateltavaa B2B-myynnin kannalta ja sieltä löytyi uutuusarvoa tuottavia ideoita, joita yritys itse ei ole vielä kokeillut ja joilla se voi erottua kilpailijoistaan. Myös me olemme kiitollisia toimeksiannosta, jolla todellakin oli käytännön tarve! Jatkossa siis varmasti Proakatemian ja Leppäkosken Energian polut kohtaavat taas projektien tai 24H:n merkeissä.

Innovointikisan voitto Nordic Baltic Business Weekillä

Kuinka kiva onkaan kirjotella kuulumisia lentokoneessa matkalla Suomeen aivan mielettömän ihanan viikon jälkeen! Minä ja Proakatemian seitsemän muuta opiskelijaa osallistuimme 14.4. – 20.4.2018 Nordic and Baltic intensive course 2018 -nimiselle innovointiviikolle, jonka teema tänä vuonna oli “Multiform marketing of experience – based product/service innovations”.  Olin todella onnessani päästessäni mukaan Norjan Tromssassa järjestettävälle innovointireissulle ja se oli jo voitto itsessään. Opetushallituksen Nordplus Korkeakoulutus kattaisi lähes kaikki viikon kulut ja itse työ, kolmen päivän innovointi, on minusta kivaa, opettavaa, mielenkiintoista ja vieläpä kauniissa pohjoisessa kaupungissa vuorten lomassa, joten hyvä diili!

Osallistujia oli seitsemästä eri maasta ja yhteensä kolmisenkymmentä eri alojen opiskelijaa ja meidät jaettiin viiteen eri tiimiin. Kaikki tiimit saivat saman tehtävänannon: Onlineshoppailun suosion kasvaessa perinteisiä kauppakeskuksia uhkaa kuolema ja Tromssan vanhin, 32 vuotta toiminut, ostoskeskus Veita halusi meidän opiskelijoiden innovointiapua pärjätäkseen yhä haastavammassa kilpailussa.

Tehtävänanto oli ihanan laaja ja mielenkiintoinen, se antoi todella paljon tilaa eri ideoille! Mitä kaikkea isossa ostoskeskus Veitassa voisikaan tehdä, jotta sen paikka markkinoilla olisi taattu? Omassa tiimissäni oli Virossa insinööriksi opiskeleva meksikolainen Omar, tanskalainen myös insinööriksi opiskeleva Philip, liettualainen sosiaalitieteiden opiskelija Inga, ja minun lisäkseni Proakatemialta yrittäjyyttä ja tiimijohtamista opiskeleva Janica. Saatuamme tehtävänannon viritimme itseämme kevyesti innovointimoodiin keskustelemalla yleisesti ostoskeskuksien ongelmista ja niiden syistä, sekä myös tietysti siitä, mitä positiivista ostoskeskuksissa on. Otin tähän meidän avuksi erilaisia fasilitointimenetelmiä, ja lopuksi vielä tyhjensimme hieman päällimmäisiä ideoitamme ulos paperille. Suht’ lyhyen päivän lopuksi sovimme yhdessä aikataulusta ja ajan budjetoinnista: haluamme käyttää 50 % jäljellä olevasta ajasta eli koko huomisen pelkkään vapaaseen ideointiin! Vasta kolmantena ja viimeisenä päivänä teemme päätöksiä konseptistamme, laitamme kaikki palaset paikoilleen, ja sitten vielä raportti plus esitysmateriaalit kasaan. Minulla oli tuoreena mielessä innovointihaasteet ja se, että tällaisessa tärkeintä on antaa paljon aikaa vapaalle ideoinnille. Olin viimeksi vain muutama kuukausi sitten vastaavassa, oman yritykseni Eventa Creativen kanssa, tekemässä asiakkaallemme lukion markkinointi-innovointia 12 tuntisena haasteena.

Ideointipäivämme oli mukavan rento ja tiimissämme oli koko ajan optimistinen YES YES -meininki. Viimeisenä päivänä isosta työmäärästä huolimatta saimme kaiken kasaan suhteellisen kivuttomasti. Tiimin vahva sisäinen luottamus ja toisillemme tilan antaminen tekivät niin ideoinnista kuin työnjaostakin helppoa ja kepeää. Jokainen teki parhaansa ja se riitti meille. Totta puhuen emme edes puhuneet voittamisesta; meille tärkeämpää oli työskentelyn mielekkyys, se että ehdimme myös nauttia Norjasta ja luotimme, että juuri näin saavuttaisimme parhaan lopputuloksen. Työskentelystä teki koko ajan erityisen mielenkiintoista se, miten paljon erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä me viisi eri maista kotoisin olevaa eri alojen opiskelijaa toisillemme jaoimme.

Kun palkintojenjako koitti, olimme häkeltyneitä ja onnellisia voitosta! Voitto tuli meille yllätyksenä, vaikka toki pidimme omaa tuotostamme erittäin onnistuneena. Mutta olihan muutkin tiimit keksineet vaikka mitä jännää ja työskennelleet todella ahkerasti. Ja kun koko viikko oli ollut niin hieno muutenkin, että emme edes osanneet odottaa näin mahtavaa lopetusta. Itse tuotoksestamme kerron toisella kertaa, mutta se voitti siksi, että otimme erityisesti huomioon ostoskeskus Veitan ympäristön ja sijainnin Tromsassa – mitä erityisiä mahdollisuuksia maailman laidalla olevalla ostoskeskuksella onkaan. Tämän viikon jälkeen innovointi-intoni on nyt vielä enemmän huipussaan ja odotan innolla minkälaisia muutoksia maailma heittää vielä eteeni – ja mitä niistä voi innovoida!

Kauneus unelmana, unelmasta bisnestä

Olemme Ripsihuone Tampereen kosmetologi-ripsimuotoilijat Anne ja Eveliina. Lisäksi olemme TAMKin liiketalouden yrittäjyyslinjan opiskelijoita. Opintojamme Proakatemialla on jäljellä vielä puolitoista vuotta. Tiimimme on Projektitoimisto Efekti, johon kuuluu lisäksemme 13 muuta tiimiyrittäjää. Tämä teksti kertoo siitä, kuinka me kaksi lähdimme toteuttamaan unelmaamme #unelmienkoulussa.

RipsihuoneTampere_Proakatemia

Yrityksemme Ripsihuone Tampere tarjoaa palveluja intohimosta kauneudenhoitoon asiakkaalle sopivimmalla ajalla. Valikoimaamme kuuluvat sekä klassiset ripsienpidennykset että volyymiripsienpidennykset, kestovärjäykset, sokeroinnit ja meikkaukset. Löydät meidät Tampellasta, aivan Tampereen keskustan läheisyydestä. Samoissa tiloissa toimii fysioterapiayritys Proxima Finland, ja saammekin olla osa huikeaa työyhteisöä entisten Proakatemialaisten Artun ja Jessen kanssa.

Ajatus Ripsihuoneen perustamisesta alkoi kyteä viimeRipsihuoneTampere_Proakatemia3 vuoden syksyllä, kun mietimme, miten voisimme
hyödyntää kosmetologi-ripsimuotoilijan koulutustamme yrittäjyysopintoihimme. Molemmat olemme haaveilleet omasta kauneudenhoitoalan yrityksestä, mutta rohkeus hypätä hommaan on puuttunut aiemmin. Aluksi suunnitelmamme olivat paljon pienempiä, ja ajattelimme tekevämme ripsienpidennyksiä omista kodeistamme käsin, laskuttaen yrityksemme kautta.

Vuoden vaihteessa Proximan pojat kyselivät, josko lähtisimme heidän kanssaan etsimään liiketilaa. Hetken mietinnän ja epäröinnin jälkeen uskalsimme heittäytyä mukaan. Lähdimme vauhdilla ja jännittyneinä luomaan omaa yritystämme. Jos silloin olisimme tienneet, kuinka paljon kaiken maailman laskelmien ja suunnitelmien tekeminen veisi aikaamme, olisimme saattaneet harkita koko hommaa uudelleen. Olisimme mieluusti hypänneet suoraan tuotteiden ja brändin suunnitteluun. Jälkeenpäin ajateltuna olemme oppineet valtavasti jo ennen kuin olemme edes päässeet aloittamaan toimintaamme kunnolla.

Alkukesä on ollut toiminnantäyteistä aikaa, ja heinäkuun ensimmäinen päivä avasimme ovemme asiakkaille. Valmistelimme toimintaamme koodailemalla nettisivuja tiimimme Tommin avustuksella, vierailimme pariin otteeseen Ikeassa, tilailimme tuotteita, rakensimme ajanvarausjärjestelmää, toteutimme markkinointa sekä sisustimme ja loimme toimitilasta meidän näköisen. Alkutaival ihan oikeassa liikkeessä on lähtenyt sujumaan hienosti, ja suhtaudumme tulevaan luottavaisin mielin. Olemme ihan täpinöissämme jokaisesta uudesta varauksesta ja jokainen asiakas on kullan arvoinen. Vaikka välillä tuntuu raskaalta, ja hoidettavia asioita on pitkä lista, niin olemme pikkuhiljaa oppineet myös nauttimaan tästä kaikesta täysin siemauksin. Joskus hommaa varjostaa pieni pelko tai stressi tulevasta, mutta onneksi meitä on kaksi ja tarvittaessa myös koko tiimin tuki.

Yhdessä päätimme uskaltaa, ja Ripsihuone Tampere on kirjaimellisesti meidän molempien unelmien yhteensulautuma.

RipihuoneTampere_Proakatemia2

Ps. www.ripsihuonetampere.fi -sivuilla pääsee tutustumaan meihin lisää ja varaamaan aikoja. Lisäksi löydymme Facebookista ja Instagramista. Tervetuloa Tampellaan!

 

Anne Tirronen & Eveliina Kauvosaari,

Efekti

Tiimiyritys pohjana uudelle idealle

Olemme parissa aiemmassa blogitekstissä kfootpool_aariviivatuulleet projektista nimeltään Footpool Finland. Toinen
projektin parissa työskentelevistä tiimiyrittäjistä avaa nyt hieman enemmän Footpoolin tarinaa ja omia tuntojaan yrittäjyydestä.

Tiimiyritys pohjana uudelle idealle

Monesti suurin kynnys yrittäjyydelle on raha. Uuden liikeidean toteuttaminen vaatii täysiä työtunteja, mutta elantokin olisi jostain hankittava. Lisäksi monet ideat vaativat investointeja. Vaihtoehdoiksi usein jäävät kajoaminen säästöihin tai lainan ottaminen. Proakatemia kuitenkin on omalla kohdallani ratkaissut molemmat ongelmat. Ainakin osan arjen menoista voi kattaa opintotuella, jolloin aikaa jää liikeidean kehittämiseen.

Akatemia kestää kaksi ja puoli vuotta, joka on usein kriittisintä aikaa uudelle yrittäjälle. Tuolloin töitä on tehtävä hullun lailla, mutta liiketoiminta ei välttämättä vielä tuota tulosta. Rahoitus pystytään hoitamaan tiettyyn pisteeseen asti tiimiyrityksen sisältä, mikä helpottaa uuden yrittäjän arkea. Osuuskuntaan kertyy kuukausien mittaan rahaa, jota ei välttämättä haluta heti nostaa palkkana. Tällöin on mahdollista tehdä hankintoja projekteille, jotka tuottavat rahat takaisin ajan kuluessa. Opiskelijastatus saattaa myös auttaa neuvottelemaan sponsoreita ja alennuksia projekteihin.

Footpool Proakatemia

Footpoolin pojat palkitiin Proakatemian kevätkarkeloissa vuoden hoteimpana projektitiiminä. Hyvältä näyttää!

Rohkeus ottaa riskejä

Lähdettyämme täysilllä kehittämään Footpoolia, oli sanomattakin selvää, että investointeja on tehtävä. Päätimme jo alkuun, että olemme valmiit investoimaan yhteensä reilu pari tuhatta euroa. Sovimme tiimin kanssa, että osuuskuntamme rahoittaa Footpoolia, ja tappiota tuottaessaan korvaisimme ne tekemällämme muulla työllä. Summa ei ole kovin suuri, mutta omista pusseistamme emme olisi sitä pystyneet maksamaan. Hankimme muunmuassa puutavaraa, tekonurmea ja palloja. Kesän alkaessa olimme jo reilusti ylittäneet asettamamme kahden tuhannen euron rajan. Päätös oli kuitenkin tehty, ja oli vain painettava eteenpäin. Saimme Tampereen kaupungin ja Ote Ratkaisut Osk:n innostumaan ajatuksesta Footpoolista Eteläpuistossa. Kaupunki suostui rahoittamaan projektia, jolloin pystyimme  toteuttamaan Eteläpuiston pelialustan. Nyt heinäkuun alkupuolella olemme jo lähestulkoon omillamme. Lisää hankintoja tehdään jatkuvasti, mutta olemme todistaneet projektin toimivuuden.

received_10206193641666655

Eteläpuistosta löytyy kiinteä pelialusta, jolla kokoakin riittää

P1040091

Eteläpuiston POP UP Kesärannan avajaisissa monet kiinnostuneet kävivät kokeilemassa peliä

Uusi tuote ei ole koskaan valmis

Olemme ensimmäisten joukossa tuomassa uutta lajia Suomeen. Kun aloitimme projektin, emme löytäneet yhtään kilpailijaa, joka tuottaisi täysin samaa palvelua. Nyt kesän tullessa vastaan on tullut jo useampi. Tämä tarkoittaa, että olemme oikeilla jäljillä. Kilpailun kasvu tarkoittaa myös sitä, että omaa tuotetta ja palvelua on jatkuvasti kehitettävä. Me olemme tähän mennessä rakentaneet yhden liikuteltavan ja yhden kiinteän pelialustan, vaihtaneet pääkohderyhmäämme lähes kymmenen kertaa, hakanneet päätä seinään ja riemuinneet. On kuunneltava asiakasta ja mietittävä, mitä me voimme tehdä paremmin.

IMG_20160701_202558

Footpoolia pääsi yhden viikonlopun ajan kokeilemaan myös Helsingin Hernesaaressa

Yrittäjyys on halua luoda uutta ja oppia

Tuntuu, että vasta Footpool on alkanut todella Footpool Proakatemiaavata silmiäni yrittäjyydestä. Olen projektin myötä oppinut
enemmän kuin yhdelläkään kurssilla. Projektin edetessä on välillä saanut tehdä pitkääkin päivää, mutta töitä tekee mieluusti, kun sitä tekee itseään varten. Koko projektiin suhtautuu täysin eri tavalla, kun sen on rakentanut itse alusta asti, ja saa tehdä jotain siistiä. Kun laittaa itsestään likoon näin paljon, menevät myös tunteet aika vuoristorataa. Välillä Footpool on maailman hienoin juttu, ja välillä taas tekisi mieli polttaa koko roska. Tämä on kuitenkin se syy, miksi kaikki eivät ole yrittäjiä. Itse en edes halua tasaista työtä, joka vain hoidetaan ja lähdetään kotiin.

Footpool ei ole ensimmäinen eikä viimeinen projektini Proakatemialla, mutta se on ylivoimaisesti tärkein tähän mennessä. Olemme tyytyväisiä, jos saamme ensi kesän jälkeen myytyä sen jollekin nuoremmalle tiimille, joka jatkaa projektin parissa, ja vie sitä eteenpäin. Tämä on kuitenkin vain minimitavoite, sillä koskaan ei voi tietää, minne tie vie.

 

Footpool Finland on peli jossa yhdistyy biljardin rentous ja jalkapallon intohimo. Liikuteltavan pelialustan voi vuokrata tapahtumaan tai yrityspromootioon. Lisäksi Tampereen Eteläpuistosta löytyy kiinteä jalkapallobiljardi, jossa lajia voi testata pientä maksua vastaan. Käy tutustumassa lisää projektiin:

Katso video!

www.footpool.fi

FB: Footpool Finland

IG: @footpool_finland

#eimitääntaskubilistä

 

Aleksi Kauppinen,

Eventa