Menu
yrittäjäkoulutus

Tule parhaiden joukkoon

Oletko istunut luennolla oppimatta mitään? Proakatemia on uudenlaisia tulevaisuuden taitoja tarjoava yrittäjäkoulutus, jossa tiedon ja tekemisen kohtaaminen tuottaa ainutlaatuisia oppimiskokemuksia. Pääset kehittymään kohti omia unelmiasi käytännön tekemisen kautta. Arvosteluasteikkona toimii numeroiden sijasta oikeilta yrityksiltä ja tiimiltä saatu palaute.

Proakatemia tarjoaa myös mahdollisuuden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen. Tutkinto soveltuu korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat yrittäjinä tai yrittäjämäisissä työtehtävissä.

Monta tapaa opiskella

1

Yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutus

Voit hakea yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutukseen kevään yhteishaussa. Tarkemmat hakuohjeet opintopolusta.

Hakuohjeet
2

Muut koulutukset

Tietojenkäsittelyn koulutus

Restonomikoulutus

Sosionomikoulutus

Fysioterapeuttikoulutus

Haku tapahtuu ensimmäisen tai toisen vuoden jälkeen koulutusohjelman suuntautumista valittaessa. Proakatemialla opiskelun ohella suoritetaan myös tutkintokohtainen määrä (15-­30 op) vapaasti valittavia ammattiopintoja.

Proakatemian arki

Proakatemialla opiskellaan tiimiyrityksissä, jotka koostuvat 15-20 opiskelijasta. Opiskelijoilla ei ole lukujärjestystä tai annettua luentoaikataulua. Viikkoa rytmittävät kaksi kertaa viikossa pidettävät tiimin yhteiset oppimistilanteet, pajat. Muuten jokainen on vastuussa omasta ajankäytöstään. Suurin osa opiskelijoiden ajasta kuuluu omia unelmia tukevien ja kiinnostuksen kohteita vastaavien asiakasprojektien toteuttamiseen. Käytännön tekemisen tueksi teoriatietoa haetaan mm. kirjoista ja seminaareista. Jokainen opiskelija kirjoittaa opintojensa päätteeksi myös perinteiseen tapaan opinnäytetyön.

Tiimioppiminen vaatii vahvaa sitoutumista ja läsnäoloa, joten tärkeässä roolissa on myös oma motivaatio itsensä kehittämiseen. Erityisen paljon opitaan omista vahvuuksista sekä heikkouksista tiimin jäsenenä ja yrittäjänä. Proakatemialla vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä.

 

 kalenteri

Ylempi AMK-tutkinto

Tutkinto soveltuu korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka toimivat yrittäjinä tai hyvin yrittäjämäisissä työtehtävissä.

Koulutusohjelman tavoitteena on kehittää osallistujien yrittäjyystaitoja. Koulutusohjelmassa omaa yrittäjyyttä ja yritystä tarkastellaan eri näkökulmista. Opinnot voi suorittaa 1,5 vuodessa työn ohessa. Koulutuksessa hyödynnetään tiimioppimisen menetelmiä. Ensimmäisen vuoden aikana järjestetään neljä lähijaksoa. Tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opinnot koostuvat opiskelijan opinnäytetyönään (30 op) toteuttamasta oma yritystoiminnan kehittämistehtävästä, syventävistä ammattiopinnoista (50 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (10 op). Hakijalla tulee hakuvaiheessa olla alustava suunnitelma kehittämistehtävästään.

Yrittäjyyden yamk -tutkinto-ohjelmaan haetaan syksyn yhteishaussa. Uusi ryhmä aloittaa opinnot seuraavan vuoden tammikuussa.

Katso valmistuneiden ajatuksia tutkinnosta

Katso videot