Millainen oli Marian ja Jonsun täydellinen projekti asiakasymmärryksen parissa Pirkanmaa 2021 -hankkeelle?

Proakatemialla yrittäjäopiskeluiden keskiössä ovat projektit. Valmistuaksemme yrittäjyyden tradenomeiksi, opintojemme osana on suoritettava 1200 tuntia projektiopintoja muiden osa-alueiden lisäksi. Proakatemialla määritellään projektiksi sellainen opiskelu, missä sinulla on maksava asiakas. Toki nautimme kirjojen lukemisesta ja seminaarien kuuntelusta – ja ylipäätään innostumme kaikesta opiskelusta Proakatemian tiimiopiskelumallin tavoilla, mutta myönnettäköön, että kaikesta kivasta – nämä projektiopinnot ovat kaikkein parhainta. Projektien toteutus on yrittäjyyttä parhaimmillaan: tuotamme palveluita tai tuotteita asiakkaalle ja saamme testata liiketoimintaideoidemme todellista kannattavuutta käytännössä.

 

Mistä meidän projektissa oli kyse?

Asiakkaamme oli Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaa 2021 -hanke, ja heitä edusti Marika Järvinen ja Eeva Halme. He tekevät maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelutyötä ja meillä oli tähän liittyen työn alla asiakasymmärryksen kasvattaminen terveyskeskuksien palveluiden kehittämisen tueksi. Marika on työskennellyt palvelumuotoilun parissa jo kauan ennen kuin useimmat olivat kuulleet koko “palvelumuotoilu” sanaa. Nyt Marika kaipasi apukäsiä ja halusi antaa yrittäjäopiskelijoille työmahdollisuuden: ensin olisi hankittava asiakasymmärrystä kymmenien asiakashaastatteluiden avulla ja näiden pohjalta tehdään asiakasprofilointia – tähän tarvitaan muutama alasta kiinnostunut yrittäjän alku! Olimme jo ehtineet opiskella palvelumuotoilua ja tehneet pienempiä projekteja siihen liittyen, joten Pirkanmaa 2021 -projekti oli juuri sopiva seuraava haaste! Projekti tietysti innosti opiskelemaan taas lisää palvelumuotoilusta, jotta asiakkaalle myyty työ olisi laadultaan parasta mahdollista.

 

“Tulevaisuuden menestyjät ovat ihmiset aidosti huomioivat ja kunnioittavat ammattilaiset.”

Näin toteaa Ahonen kirjassaan Palvelumuotoilu sotessa (julkaistu 2017). Palvelumuotoilun perusperiaate onkin, että toimintaa kehitetään selvittäen millaiset asiakkaat palvelua käyttävät ja miten he palvelun kokevat. Siispä lähdimme kolmeen eri terveyskeskukseen hakemaan asiakasymmärrystä terveyskeskuksien asiakkaita haastattelemalla. Marika ohjasi meitä ja jakoi samalla meille omaa palvelumuotoilun kokemustaan ja osaamistaan. Ison haastattelu-urakan jälkeen oli projektin mielenkiintoisin osuus ja pääsimme koostamaan haastattelujen pohjalta erilaisia asiakasprofiileja. Emme olleet ennen tehneet asiakkaalle asiakasprofiileja, joten tämä tietysti innosti meitä kaivamaan kaiken mahdollisen opin profiloinnista. Lopulta esittelimme Marikalle ja Eevalle laatimamme ja kuvittamamme seitsemän asiakasprofiilia, mitkä nousivat esiin terveyskeskuksien asiakkaiden haastatteluiden pohjalta. Kerroimme, mitä olimme selvittäneet eri asiakasprofiilien käyttäytymismalleista ja tavoista terveyskeskuksien asiakkaina. Marika ja Eeva saivat asiakasprofiileista hyödyllistä tietoa, mitä tarvitaan kun palveluita suunnitellaan ja kehitetään. Asiakasprofiileista keskustellessamme, Marika kertoi olevansa positiivisesti yllättynyt työskentelyymme – ja tämä jos mikä on parasta mitä voi projektin päätteeksi kuulla!

 

Mikä sitten teki projektista niin täydellisen?

Meillä oli keskenämme timanttista tiimityötä ja yhteistyö toimi mutkitta myös asiakkaiden Marikan ja Eevan kanssa, saimme syventää oppejamme ja ymmärrystämme palvelumuotoilusta paljon syvemmälle, saimme haastetta, saimme tärkeän kontaktin ja referenssin –  ja ennen kaikkea, pääsimme tekemään sellaista unelmaduunia, jota haluaisimme valmistuttua tehdä yhdessä päätoimisina yrittäjinä. (Vink vink muut asiakasprofilointityötä tarvitsevat!)

Projekti onnistui ylipäätään molemmin puolin todella hyvin. Marika sai kaipaamaansa nopeaa apua isoon haastattelu-urakkaan sekä asiakasprofiilien selvittämiseen, ja me yrittäjän alkuina pääsimme tekemään meille mieluista ja opettavaista palvelumuotoiluprojektia. Sanoisimme, että täysin win-win situation! Kiitos Pirkanmaa 2021!

 

Kirjoittanut Maria Eskola ja Jonsu Sauvula

Tags: No tags
0

Add a Comment

You must be logged in to post a comment