Kasvun asenne auttaa menestymään

Elämästä erityisen elämisen arvoista tekee eteenpäin menemisen mahdollisuus. Se on useimpien mielestä arvokkaampi valinta kuin paikallaan pysyminen, puhumattakaan taaksepäin menemisen vaihtoehdosta. Oppiminen itsessään ja jossakin asiassa paremmaksi tuleminen tuottaa mielihyvää, jota emme muualta saa.

Psykologi Carol Dweck on tutkinut yli 30 vuotta älykkyyttä ja hän on tutkimuksissaan osoittanut, että meillä oppijoilla on olemassa kahta eri älykkyyden lajia. Ensimmäistä ryhmää määrittää ajatus, jossa omat ominaisuutemme ovat pääosin pysyviä koko elämämme ajan. Niiden kanssa on opeteltava elämään ja oppiminen tapahtuu olemassa olevien lahjakkuuksien asettamissa raameissa. Tällaista ajattelua hän kutsuu muuttumattomuuden asenteeksi (fixed mindset). Toinen ryhmä ajattelee, etteivät ominaisuudet ole kiveen hakattuja, vaan kaikkia perusominaisuuksia voidaan kehittää ponnistelemalla ja harjoittelemalla. Tällaista asennetta Dweck kutsuu kasvun asenteeksi (growth mindset).

Kumpaan ryhmään sinä samaistut? Tai voitko jopa valita oman asenteesi? Sanotaanhan, että asenne ratkaisee – millainen asenne?

Muuttumattomuuden asenteen omaava ihminen kokee menestyvänsä, kun onnistuu siinä mihin on ryhtynyt. Oli se sitten hyvä arvosana tentistä tai maaliintulo maratonilla. Kasvun asenteen ihminen hyväksyy epäonnistumisen ja tuntee menestystä tehdessään parhaansa, oppiessaan ja kehittyessään. Periksiantamaton ja sitkeä eteenpäin meneminen tarjoaa kasvun asenteen ihmiselle superonnistumisen mahdollisuuden. Mahdollisuuden saavuttaa jotain, mitä ei todennäköisesti itse osaa vielä hahmottaa, mutta joka lopulta on väistämätön seuraus muutoksesta, joka itsessä tapahtuu.

Yrittäjä hyötyy epäilemättä kasvun asenteesta. Yrittäjällä on kyky nähdä mahdottomuuksissa mahdollisuuksia, vaikka pieniäkin, sekä asettaa itsensä tilanteisiin, joissa onnistumista ei voi varmistaa. Hän tarttuu toimeen, vaikka lopputulos on epävarma, koska tietää ponnistelun itsessään olevan vaivan arvoista. Ehkä juuri tämän takia yrittäjä on selvitysten mukaan palkansaajaa onnellisempi työssään ja elämässään.

Merkittävissä onnistumisissa yksin ponnistelu ei riitä. Monimutkaisissa asioissa tarvitaan monenlaisia näkökantoja. Kasvun asenne auttaa kuuntelemaan, antamaan itselleen vuoron vaikuttua toisten näkökannoista. Se synnyttää arvoa tuottavia keskusteluja, oivaltamisen apuja ja merkityksellisiä takaisinkytkentöjä. Onkin kannattavaa hakea omalle edistymiselle suotuisat olosuhteet – oikeat ihmiset ympärille.

Kasvun asenteella kannattaa huolella miettiä mitä haluaa, koska todennäköisyys sen saavuttamisessa on hämmästyttävän korkea. Olennaista on oikean asenteen lisäksi luottaa itseensä, ihmisiin ympärillään ja tietenkin prosessiin.