Opinnäytetöiden helmiä: Älylaitekoulutuksen tuotteistaminen

Myös Proakatemialla opiskelijoiden viimeisiä tuotoksia ennen valmistumista on opinnäytetyö. Nyt alkuvuodesta esittelemme viime jouluna valmistuneiden opiskelijoiden opinnäytetöitä.


Alumni täällä moro! Nyt kun nuoremmat opiskelijatkin alkavat aloittelemaan opinnäytetyöprosessejaan, ajattelin kertoa hieman omasta opparistani. Opinnäytetyöni Älylaitekoulutuksen tuotteistaminen – Kohderyhmänä ikääntyneet poikkeaa tavanomaisesta kahdella tapaa: se on kirjoitettu yhdessä opiskelijakollegani Ella Oran kanssa, ja siinä toimi toimeksiantajana me itse.

Idea opinnäytetyön aiheesta lähti, kun olimme suunnittelemassa älylaitekoulutusta Tampereen Kauppaseuran jäsenille. Proakatemia mahdollisti meille sen, että pystyimme tekemään opinnäytetyömme omasta projektistamme ja käyttämään siihen kuluvan ajan hyödyksemme. Koska meitä oli kaksi opinnäytetyöntekijää, oli selvää että työn laajuus on suurempi ja asioihin paneudutaan syvemmällä tasolla.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli älylaitekoulutuksen prototypointi, testaaminen sekä tuotteistaminen. Sen runkona toimi palvelumuotoilun prosessi, ja koulutuksen kehityksessä käytettiin monipuolisesti palvelumuotoilun työkaluja. Prototypointi lähti liikkeelle ikääntyneiden oppimiseen tutustumisella ja kouluttamisen teorialla. Näiden tietojen päälle oli hyvä lähteä rakentamaan palvelua. Palvelumuotoilun yksi keskeisimpiä käsitteitä on asiakasymmärrys, johon paneuduimme ahkerasti mm. kyselytutkimuksen kautta ja Kauppaseuran toiminnanjohtajan kanssa keskustelemalla.

Prototyypistä muodostui kuuden viikon kurssi, jonka aikana osallistujille opetettiin perusteita viestintäsovelluksista, pilvipalveluista, mobiilipankista, somesta, tietoturvasta, yksityisyydestä ja Youtubesta. Se testattiin Tampereen Kauppaseuralla kevään 2017 aikana, jonka jälkeen palasimme suunnittelupöydän ääreen ja veimme koulutusta eteenpäin konseptoinnin menetelmin. Olimme keränneet prototyypistä palautetta kyselylomakkeella, havainnoimalla ja tarkastelemalla osallistujien oppimiskäyrää. Palautteen pohjalta koulutuksen eri osa-alueita paranneltiin ja saatiin luotua kehitetty palvelu.

Olen tyytyväinen opinnäytetyöprosessin kulkuun ja siihen mitä saimme aikaan. Yhteistyömme sujui hyvin, sillä vaikka persoonat välillä kolisivatkin, olimme tottuneet tekemään projekteja yhdessä ja meillä oli hyvin samanlaiset työskentelytavat. Opin opinnäytetyöprosessin myllerryksessä palvelumuotoilun periaatteet, joita voin hyödyntää nyt työelämään astuessani. Arvolupaus ja asiakaslähtöisyys ovat elementtejä, joista en tule jatkossa luopumaan ja joista haluan oppia vieläkin lisää.

Mikäli opinnäytetyö herätti kiinnostuksesi, klikkaa tästä ja löydät työmme kokonaisuudessaan!

 

ÄLYLAITEKOULUTUS

Tags: No tags
0

Add a Comment

You must be logged in to post a comment